מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

נחל נובע

   הוצאת נקודה טובה

הספר נחל נובע, הוא סיפור מסע הנפש של רבי נחמן מברסלב. בספר זה מסופרת מסכת חייו המופלאים של הצדיק, שנותיו הראשונות בצעירותו, הביקור בארץ ישראל,שנותיו האחרונות ... תורותיו תפילותיו מעשיותיו שיחותיו הנוראות ונעלמות מכל העולמות.

לשאלות רבות כגון מי היה רבי נחמן? מתי היה חי? איפה ביקר בא"י? בספר נחל נובע אפשר ללמוד על קודש הצדיק, וסיפור חייו.
 

אודות רבי נחמן מברסלב - נחל נובע מקור חכמה

רבי נחמן נולד בראש חודש ניסן בשנת תקל"ב (1772) בעיירה מז'יבוז', באוקראינה. נינו של הבעל-שם-טוב הקדוש מייסד תנועת החסידות, אמו פייגא נכדתו של הבעל שם טוב מביתו אדל. אביו רבי שמחה היה בנו של רבי נחמן מהורדנקא, אחד מתלמידיו המובילים והידועים של מייסד החסידות. בצעירותו היה מסתיר הנהגותיו הקדושות, טבילות במקווה במי הקרח הקפואים, צומות תעניות, ובעיקר התבודדות ותפילות בדבקות לבורא עולם. בגיל שלוש-עשרה נשא לאישה את מרת שאשיא (שאשי), בתו של רבי אפרים מאוסיאטין. תלמידו הראשון של רבי נחמן היה רבי שמעון, שהתקרב אליו ביום חתונתו למרות היותו מבוגר יותר מרבי נחמן, הוא אמר בגאווה: "עזבתי את כל ה"גוטר יידן" (כינוי לצדיקים המבוגרים) ודבקתי באיש הצעיר. לרבי נחמן היו שמונה ילדים, שש בנות ושני ובנים.  בתאריך י"ח אייר תקנ"ח  יצא לדרכו לארץ-ישראל, ולאחר תלאות רבות הגיע בערב ראש השנה תקנ"ט לחיפה. נגד רצונו נתפרסם דבר בואו לארץ במהירות, ורבים, ובתוכם מקובלים נודעים, ביקשו קרבתו, ועוד בקיץ אותה שנה חזר לביתו. מאז נשאר קשור לארץ בכל נימי נפשו, ולא הסיח דעתו ממנה אף לרגע.

ליקוטי מוהר"ן קובץ על ידי תלמידי רבי נחמן עוד בחייו, מתוך דרשותיו הרבות. רבי נחמן התבטא ואמר על ספרו ליקוטי מוהר"ן: "קמטו אותו כרצונכם, אך בלי לפגוע בסעיף קטן שבשולחן ערוך", הכוונה פרשו את הספר כרצונכם אך לא לשנות אף סעיף בשולחן ערוך.

ציונו הקדוש באומן

רבי נחמן נקבר בבית החיים העתיק באומן, בית קברות שיסודו בקידוש השם של שלושים אלף יהודי אומן שנהרגו על סירובם להשתחוות לצלם נוצרי, ונקברו בשני בורות סמוכים שנכרו בבקעה וכאשר כוסו בעפר גבהה הבקעה והייתה לשתי גבעות, עליהם אמר רבי נחמן "פה טוב לשכב (להקבר)".   לפני שרבי נחמן נפטר, הוא ייחד שניים מתלמידיו הקרובים: רבי אהרן מברסלב ורבי נפתלי מנמירוב, והעמיד אותם כעדים לשבועה לא כל כך רגילה. הוא אמר: "מי שיבוא על קברי ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהילים  תיקון הכללי, וייתן פרוטה לצדקה עבורי, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאוד מאוד, חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו". ואמר: "אשתטח לאורך ולרוחב להיטיב עמו. בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו משאול תחתיות. ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר... רק שיקבל על עצמו להבא שלא ישוב אל דרכו הרעה".                    

 

ספר לחברים על הספר 'נחל נובע'

לקוחות שרכשו את הספר "נחל נובע", התעניינו גם בספרים הבאים:

שיחות הר"ן - כיס

שיחות הר"ן - כיס

הוסף למדף מחיר: 10 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום