מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

סיפורי מעשיות

   הוצאת נקודה טובה

הספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, הוא קובץ סיפורים בסגנון של אגדות עם שסופרו בידי רבי נחמן מברסלב לתלמידיו ונרשמו על ידיהם כגון, מעשה מאבדת בת מלך, שבעת הקבצנים, מחכם ותם ועוד. סיפורי מעשיות כולל ספר רמזי המעשיות, בכתב מנוקד, עם תפילת תיקון הכללי.

 

אודות הספר סיפורי מעשיות

הספר סיפורי מעשיות מעורר כבר שנים רבות עניין עצום בעולם. בתוכו צדיקים ורבנים גדולים שעמדו על עומק הסודות המתגלים בו דיברו בשבחו, ויהודים רבים נמשכים אל קסמו המיוחד, גם אם אינם יודעים ומבינים את הרמזים לדברים הכתובים בו. רבי נתן, תלמידו של ר' נחמן כתב את סיפורי מעשיות בלשונו המקורית של הצדיק(יידיש), והוסיף לו תרגום מילולי מדויק בלשון הקודש. הפרוש האמיתי של סיפורי מעשיות אינו ידוע ולא נתגלה ע"י רבי נחמן. הוא אמר שניתן לספר אותם ללא כל פירוש והם יפעלו את פעולתם על נשמות הקוראים והשומעים. מידי פעם היה מוסר בסיום הסיפור כמה פסוקים וציטוטים מספרי חז"ל ומספרי קבלה כדי להראות שיש בסיפורים תוכן עמוק ונשגב. רבי נתן תלמידו המובהק שהדפיס והפיץ את הספר סיפורי מעשיות מוסר שרבי נחמן עודד כל אדם לחפש אחר ביאורים ורמזים מדעתו, ואמר שמי שבקי בספרי פנימיות התורה יוכל למצוא רמזים ופירושים רבים.

 

אודות מחבר הספר סיפרי מעשיות - רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן נולד בראש חודש ניסן בשנת תקל"ב (1772) בעיירה מז'יבוז', באוקראינה. נינו של הבעל-שם-טוב הקדוש מייסד תנועת החסידות, אמו פייגא נכדתו של הבעל שם טוב מביתו היחידה אדל. אביו רבי שמחה היה בנו של רבי נחמן מהורדנקא, אחד מתלמידיו המובילים והידועים של מייסד החסידות. בצעירותו היה מסתיר הנהגותיו הקדושות, טבילות במקווה במי הקרח הקפואים, צומות תעניות, ובעיקר התבודדות ותפילות בדבקות לבורא עולם. בגיל שלוש-עשרה נשא לאישה את מרת שאשיא (שאשי), בתו של רבי אפרים מאוסיאטין. תלמידו הראשון של רבי נחמן היה רבי שמעון, שהתקרב אליו ביום חתונתו למרות היותו מבוגר יותר מרבי נחמן, הוא אמר בגאווה: "עזבתי את כל ה"גוטר יידן" (כינוי לצדיקים המבוגרים) ודבקתי באיש הצעיר. לרבי נחמן היו שמונה ילדים, שש בנות ושני ובנים.  בתאריך י"ח אייר תקנ"ח  יצא לדרכו לארץ-ישראל, ולאחר תלאות רבות הגיע בערב ראש השנה תקנ"ט לחיפה. נגד רצונו נתפרסם דבר בואו לארץ במהירות, ורבים, ובתוכם מקובלים נודעים, ביקשו קרבתו, ועוד בקיץ אותה שנה חזר לביתו. מאז נשאר קשור לארץ בכל נימי נפשו, ולא הסיח דעתו ממנה אף לרגע.

רבי נחמן מברסלב נהג לספר לתלמידיו סיפורים רבים להמחשת רעיונות, לתיקון המידות, ולקירוב לעבודת השם. קובץ הסיפורים בסגנון של אגדות עם שסופרו בידי רבי נחמן מברסלב לתלמידיו נאגדו לידי הספר סיפורי מעשיות.

ספר לחברים על הספר 'סיפורי מעשיות'

לקוחות שרכשו את הספר "סיפורי מעשיות", התעניינו גם בספרים הבאים:

חסד לאברהם

חסד לאברהם

הוסף למדף מחיר: 64 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום