מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אהבה

הספר אהבה - צמיחת הקשר בין איש לאישה בשפה פשוטה ורהוטה.

האהבה היא כמו ﬠץ: היא נזרעת כגרעין במﬠמקי הנפש,
נובטת לפני השטח, ובהדרגה מיתמרת ומסתﬠפת לכדי
קשר בשל הנושא פירות. לכל אחד משלבי האהבה
איכויותיו ואתגריו, סיכוניו וסיכוייו.
פנימיות התורה - הקבלה והחסידות - מספקת כלים
לﬠמוד ﬠל סודם של שלבי צמיחת האהבה. באמצﬠות
"ﬠץ החייםיי. מﬠרכת הספירות הקבליות, ניתן להבחין בין
שלבי האהבה השונים. להכיר את מאפייניו של כל שלב.
וללמוד מהי העבודה הפנימית הנדרשת בו.
הספר אהבה: צמיחת הקשר בין איש ואשה ממחיש כיצד
בכחה של תורת הסוד היהודית לגﬠת אף במישורים
הארציים והאנושיים ביותר של חיינו, ולהאירם מחדש
באור הקדושה.
הרב יצחק גינזבורג הוא מחשובי מורי הקבלה והחסידות
בזמננו. הוא מחברם של למﬠלה משבﬠים ספרים
המסבירים לﬠומקם את סודות פנימיות התורה וחושפים
את הקשרים בינה לבין שלל תחומים, כגון: פסיכולוגיה.
מדﬠ, אמנות וﬠוד.

 

ספר לחברים על הספר 'אהבה'

לקוחות שרכשו את הספר "אהבה", התעניינו גם בספרים הבאים:

הממד הפנימי

הממד הפנימי

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום