ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

מעשה אבות - הרב עמוס שושן

מעשה אבות - פירוש למסכת אבות, מאת הרב עמוס שושן. בפירושו מחפש המחבר את הקשר הפנימי בין התנא לבין מאמרו, בהנחה שמאמרים אלה מבטאים את אומר חייהם של התנאים. בסוף הספר מוגש מפתח מקיף לפי נושאים. 445 עמ' בכריכה קשה.

 

מסכת אבות - פרקי אבות

מסכת אבות (הידועה גם בשם פרקי אבות) בניגוד לשאר מסכתות המשנה ריקה מדינים והלכות ומלאה במאמרי מוסר, מידות טובות ודרך ארץ שנמסרו על ידי גדולי החכמים בישראל במשך תקופה של כחמש מאות שנה- מימי שמעון הצדיק ועד אחרי חתימת המשנה. חיבה גדולה ויתרה גילו למסכת אבות גדולי התורה בכל הדורות ועטרוה במאות פירושים. מסכת פרקי אבות בנויה ממאמרים קצרים של חכמי המשנה, התנאים. נוהגות קהילות ישראל ללמוד את פרקי אבות כל הזמן, ובין פסח לעצרת בפרט, זאת מכיון שבשביל שעם ישראל יוכל לקבל את התורה, עליו להתכונן ולהתעדן במידותיו, בחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. לכן הדרך הכי טובה לכך על להסתכל על אבותנו, פרקי אבות, וללמוד את דרכיהם.החיבור אבות דרבי נתן מושתת בעיקרו על פרקי אבות, ומהווה הרחבה שלו. 

מסכת אבות קהתי היא אחת המהדורות הנוחות והנפוצות ללימוד מסכת אבות, ומחברת עמקות ופשטות ללימוד זורם אך מעמיק.

ספר לחברים על הספר 'מעשה אבות - הרב עמוס שושן'

לקוחות שרכשו את הספר "מעשה אבות - הרב עמוס שושן",
התעניינו גם בספרים הבאים: