ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

מעשי אבות - גדול

הספר מעשי אבות  - ביאור קולח למסכת אבות ותיאור קורות חייהם ופועלם של התנאים המופיעים במסכת, בפורמט גדול ובכריכה קשה. 

חיבה גדולה ויתרה גילו למסכת אבות גדולי התורה בכל הדורות ועטרו במאות פירושים. מעשי אבות מציגים בפני הקורא ביאור על דרך הפשט למסכת זו ומתאר בהרחבה את תולדות חייהם ופועלים של התנאים המופיעים בה- דבר המאפשר לקורא לפגוש ולהכיר את עולמם של תנאים קדושים אלו. כל זאת נכתב נוסח צח ובשפה עמ השווה לכל נפש. לספר מעשי אבות מצורפת מפה צבעונית של קברי התנאים המופעים בו. 

מסכת אבות  מסר לשאר  מסכתות המשנה ריקה מדינים והלכות ומלאה במאמרי מוסר, מידות טובות ודרך ארץ שננו על ידי גדולי הים בישראל במשך תקופה של כחמש שנה- מימי שמעון הצדיק ועד אחרי חתימת המשנה.

רקע למסכת אבות

מן המפורסמות הוא ש"דרך ארץ קדמה לתורה". רעיון זה מלמדנו שהתנהגות נאותה, כבוד לכל אדם באשר הוא אדם ומוסריות בסיסית הם תנאים הכרחיים לקבלת התורה. הם יכולים לבנות קומות נוספים של שאר רוח, ולמעשה הם לא רק תנאים מקדימים לקבלת התורה, אלא הם התורה עצמה, שכל ענינה לצרוף ולזק את האדם ואת החברה.

ברוח זו כתובה מסכת אבות, אוסף דברי המוסר והחוכמה היהודי המפורסם ביותר. ניתן למצוא את השורשיו של כל רעיון מוסרי המובא בכתביה של המסורת היהודית. לפיכך עיון במסכת זו דומה ללימוד יסודות המחשב המוסרית היהודית לדורותיה, לימוד שלא נחוץ גם לאחר אלפי שנים.

 

ספר לחברים על הספר 'מעשי אבות - גדול'