מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ונהר יוצא מעדן

   הוצאת בהוצאת ישיבת ההסדר ירוחם

ונהר יוצא מעדן

שורשיהם של מועדי השנה בפרשת גן עדן, חנוכה , ט"ו בשבט ופורים

 

מתוך הקדמת הספר "ונהר יוצא מעדן", אוריאל עיטם 

למועדי ישראל פנים רבות, ומַעינם מוסיף בכל דור ודור לנבוע ביסודות והארות חדשות ולבסם אותנו בחיותם ובקדושתם., העוסקת במועדים, עומדת תפיסה רחבה ושורשית, הנוגעת לכל התורה. היא מבוססת על כך שפרשת גן העדן היא שורש התורה, והיא מכילה את יסודות התורה כולה בבחינת מועט המחזיק את המרובה. במושגים של ימינו ניתן להגדיר פרשה זו כ"צופן הגנטי של התורה". קומתם הגלויה של מועדי ישראל נעוצה בפרקי המועדים שבתורה, בפרשות אמור, פנחס, ראה ועוד. בסיסם של מועדים אלו נעוץ עוד ביציאת מצרים, וכבר קבעו חז"ל יסוד זה במטבע הקידוש והתפילות של המועדים כולם – "זכר ליציאת מצרים". בחיבור זה ברצוננו לפגוש את השורשים העמוקים יותר של המועדים, המצויים בפרשת גן עדן אשר בה חבויה משמעותה הפנימית של התורה בכללה. עוד בטרם נעיין בפרשה זו לעומקה, נוכל לראות כי באופן מפליא היא נוגעת במכלול החומרים היסודיים של החיים, על אף קיצורה. אלקים ואדם, נשמה וגוף, מצוה וחטא, טוב ורע, דבקות ויצר, אמון ועורמה, אידיאה ושבירה, חיים ומוות, עונג ועמל, בדידות ומשפחה, גלות וגאולה, ועוד יסודות רבים. במבט עמוק יותר נוכל לגלות, כי דים: פרשה זו לא רק מכילה את היסודות הללו אלא גם שופכת עליהם אור חדש ועמוק. 

בבסיסה של הסדרה עומדת כאמור ההכרה שאף למועדים השונים שורשים בפרשת גן עדן. בין השאר מתבטא דבר זה בהקבלה שבין מועדים אלו ובין הזיהויים השונים של עץ הדעת טוב ורע. זיהויו של עץ הדעת טוב ורע עם החיטה מאיר את עניני חג המצות ספירת העומר וחג השבועות, בחלק העוסק בסוכות נידון גם הקשר שבין חטא אדם הראשון לאתרוג; החלק העוסק בפורים מבוסס על הקשר בין חטא אדם הראשון ובין הגפן; ובחלק העוסק בחנוכה נרמז הקשר שבין חטא אדם הראשון לתאנה.

כרך זה עוסק במועדי החורף – בחנוכה, בט''ו בשבט ובפורים. בבואנו לעסוק בהם אנו מצויים על מועבמצב שונה ממצבנו בשאר המועדים, בשל העובדה שהם אינם מופיעים במפורש בתורה, ולמעט פורים, גם לא עבמקרא כולו.

על מחבר הספר "נהר יוצא מעדן" הרב אוריאל עיטם:

הרב אוריאל עיטם -בוגר ישיבת הר עציון הגיע לירוחם עם הקמת הישיבה, כ"אברך" הראשון. 
מאז ועד היום אחראי על לימודי אמונה ומחשבת ישראל 
  ספריו של הרב אוריאל על שורשם של מועדי ישראל בגן עדן התחילו לצאת לאור בשנת תשע"ג .

ספר נוסף על מועדי השנה: "נהר יוצא מעדן" על המועדים: פסח ,ספירת העומר ושבועות 

 

ספר לחברים על הספר 'ונהר יוצא מעדן'

לקוחות שרכשו את הספר "ונהר יוצא מעדן", התעניינו גם בספרים הבאים:

מגילת חנוכה

מגילת חנוכה

הוסף למדף מחיר: 35 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום