מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

במעגלי החיים - 2 כרכים

   הוצאת ידיעות ספרים

הספר במעגלי החיים סוקר ומסביר שני מעגלים בחייו של כל יהודי הנפגש עם מסורת ישראל במרוצת חייו:

א. מעגל המתאר ומסביר את האירועים הדתיים אצל האדם: משעת לידתו ועד פטירתו; ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, נישואין, חנוכת הבית ואבלות.

ב. מעגל השנה של יהודי, לפי סדר הלוח העברי: שבת, מועדים, שלוש הרגלים, ימי-צום וצער.

סגנון הספר במעגלי החיים

העניינים ערוכים וסדורים, ובהם, קטעי תפילות ומנהגים, הקשורים באירוע או בחג. מובן שלא פסחנו על המלצות ועצות כיצד יש לנהוג בכל עת ובזמנים אלה מתוך הבנה ברורה על-פי רוח מסורתנו הקדומה.השתדלנו, שהדברים הכתובים בספרנו לא יהיו ארוכים, מייגעים ומונוטונים, אלא כתובים בלשון ברורה ופשוטה המובנת לכול. בצד הדברים כתבנו הסברים למנהגים ולהלכות הנזכרים בפרק. בתחתית הדברים ליקטנו רעיונות, פרפראות ודברי הגות, כדי להרחיב את דעתו של האדם המסביר את העיקרון המרכזי שבפרק.

מטרת הספר במעגלי החיים

אין בכוונתנו לפסוק הלכה, ואף לא לשמש "שולחן ערוך" או במקום רב קהילה, אלא להביא דרשות, תפילות ומנהגים לכל בית יהודי. ה"שולחן ערוך" ושאר ספרי ההלכה מדורי דורות ימשיכו להנחות את היהודי בקיום מצוותיו, והרב בכל קהילה וקהילה, ימשיך להיות מורה ההוראה, שעמו יש להיוועץ ולפיו יש לנהוג.

בספר זה בא תיאור חיים כהלכתם, חיים של האדם היהודי כמנהגו, כפי שההלכה היהודית ניסתה לעצבו. דור דור ודרישותיו, דור ודור ודורשיו, והספר שלפניכם מנסה לעצב את דרשותינו מתוך התפילה הידועה "השיבנו ה` אליך ונשובה חדש ימינו כקדם" דורנו מתחדש, דרישותיו מתחדשות, אך ספרנו כתוב ברוח "כקדם", כפי שהתורה שבכתב ובעל-פה לימדתנו.

תפילתנו תיכון נא לפני אדון כל; יהי רצון שנצליח בדורנו לחזק ולאמץ את ידי המתעניינים בקיום מסורת ישראל בהבנה באהבה ובשלום, אמן!

ספר לחברים על הספר 'במעגלי החיים - 2 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "במעגלי החיים - 2 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

עיוני חג ומועד

עיוני חג ומועד

הוסף למדף מחיר: 60 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום