מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אהל רחל - חנוכה ופורים

הספר אהל רחל - חנוכה ופורים, כריכה קשה. דרכי מוסר ועבודת ה'. עשרות שיחות, הכוללות דברי חיזוק והתעוררות, בעניני חנוכה ופורים, שנאמרו ע"י הגאון הגדול רבי שמואל אויערבך שליט"א. הספר משמש כספר יסוד ומקיף בכלי נאה, ומהווה בשורה של ממש לכל אוהב תורה, ומבקש דרך השלמות בעבודת הבורא ית"ש.

אודות הספר אהל רחל - חנוכה פורים

הספר כולל עשרות מאמרים בעניני חנוכה ופורים, שנכתבו ונערכו על ידי אחד השומעים, ומהווים רק חלק קטן מהשיחות שנאמרו בישיבה, כמו גם ועדים ומאמרים שנמסרו בפני קבוצות מיוחדות של אברכים ובני ישיבות, וכן משאי חיזוק שנאמרו במעמדים גדולים ומרכזיים בעשרים השנים האחרונות.

המעיין בשיחות מוצא אוצר בלום של הגות מעמיקה, דברי מוסר ודרכי העבודה, תוך התייחסות לכל הרבדים של מהות הימים המקודשים של חנוכה ופורים, הן רעיונות גבוהים ומרוממים, והן הדרכה מעשית כיצד לשאוב התעלות בתקופות אלו. בין הדברים שולבו גם עובדות מופלאות של הנהגות ו"מעשה רב" מגדולי ישראל בדורות עברו, כפי שנאמרו בשיחות.

חלק מהמאמרים נאמרו בתקופות קשות, כאשר צרים ומתיוונים קמו לפגוע ביושבי בתי המדרש, ובהם דברי חיזוק והנחלת המבט התורתי  על המצב הכללי, ומה מוטל עלינו בשעה זו. שיחות נוספות עוסקות בחיזוק עולם התורה, בני הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים, מול ניסיונות התקופה.

בין דפי הספר ניכר, כי נעשתה מלאכה גדולה בעריכה, כאשר העורך שליט"א יגע להביא הדברים בצורה מדויקת ומושלמת ככל האפשר, תוך שמירה מלאה על צורת הדברים כפי שנאמרו ונשמעו, ובניסוח בהיר וחד.

השיחות שנושא הגאון הגדול רבי שמואל אויערבך שליט"א, בכל עניני השעה, ובעיניני החגים , נחשבות כמנוף רוחני מרומם, ובהם עומק יסודות חובת העבודה והמשמעות של ימי החנוכה והפורים, שומעי השיחות רתוקים לרעיונות העמוקים ולדברי הכיבושין היוצאים מן הלב, תוך הבעת דעת התורה והשקפתה בכל נושא.

תוכן הספר אהל רחל - חנוכה ופורים

בספר החדש מתבארים עניני משמעות ומהות ימי החנוכה והפורים, גילוי הודה זיוה והדרה של תורה בימי החנוכה, ימי הלל והודאה, מעלת שבת חנוכה, סגולת ימי החנוכה, וכן ביאורים בדברי חכמי ישראל לדורותיהם במהות ימי החנוכה, הדלקת הנרות חובת העבודה בימים אלו, וסגולתן של ימי החג. בסופו של חלק א, הובא ביאור הלכתי מקיף שנכתב בידי ראש הישיבה שליט"א לקובץ זכרון "נר שאול" על חיוב הלל ושמחה בחנוכה.

בחלק ב', הובאו י"ד שיחות בעניני ד' פרשיות, מחית עמלק, ימי הפורים, עד דלא ידע, ועוד ועוד. כאשר בין בתרי השיחות מתבארות סוגיות עמוקות בעניני השבת, התפילה וחובת העבודה וההשגה בימים אלו.

בתוך הדברים מתבארים גם רעיונות יסוד בעניני מוסר ודרכי העבודה, כגון: מעלת האדם בעמל ולא בכשרונות, לא לתת ליצר להדיח ולהפיל מהשאיפות הגדולות אחרי משבר, האיסור להתייאש בכל מצב, מהו "שמח בחלקו" ברוחניות, החיוב להשיג את הדרגות הגבוהות ביותר והכלים להגיע לכך, המעלה שיש בכל הבנה בלימוד, גם של בחור צעיר, או של כל אדם, ענין הזכרת דיני חנוכה במסכת שבת, ביאור לשון הרמב"ם במצות החנוכה ש"חביבה עד מאד" האושר הגדול שיש בישיבת בית המדרש, המלחמה האמיתית כנגד פורצי הגדר, לימוד תורה בטהרתה, ועוד עשרות סוגיות במוסר ובמחשבה בחיוב עבודת האדם.

כמו כן עוסקות השיחות בענייני השקפה שעלו על הפרק: החיוב המוטל בזמנים מיוחדים, ההתייחסות לתקופות קשות לעם ישראל בזמנים אלו, הסכנה של השפעת התקשורת על ההסתכלות הנכונה במאורעות העולם, הזהירות מפיתויים ומהיסחפות אחרי דעות זרות, המחסום בפני שיבוש הדעות, התשובה האמיתית לכל מי שמנסה לפגוע בלומדי התורה, החיוב שיש לאדם בזמנים מיוחדים ובמיוחד לבני תורה והתביעה למי שמזלזל בזה.

ספר לחברים על הספר 'אהל רחל - חנוכה ופורים'

לקוחות שרכשו את הספר "אהל רחל - חנוכה ופורים", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
הזמנה לשמחה

הזמנה לשמחה

הוסף למדף מחיר: 46 ₪
מנחת אשר

מנחת אשר

הוסף למדף מחיר: 65 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום