מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

הגדה של פסח על פי המגיד מדובנא

ר' יעקב קראנץ - המגיד מדובנאדרשן ומחבר ספרי מוסר. נולד בזעטל פלך ווילנה ברוסיה בשנת 1740 ומת בעיר זאמושץ י"ז טבת תקס"ה (18 בדצמבר 1804).
למד אצל אביו עד היותו בן י"ח, אז נסע למעזריטש פלך שיעדליץ, למד שם בביהמ"ד ודרש לפעמים לפני מכיריו דרשות תורה ומוסר. לאחר שיצא לו שם של מגיד, נתקבל למגיד במעזריטש, ומשם נקרא לעיר זאלקווא, משם לעיר דובנא, שם שרת 18 שנה. הוא מפורסם על שם מקומו זה "ר' יעקב מדובנה". דרש גם בערי וולאדאווא פלך לובלין, קאליש, חלם, ולאחרונה בזאמושץ, שם היה 15 שנים, עד יום מותו. 

נודע בדרשותיו על נושאי אמונה ומוסר, על פי המקראות ומאמרי חז"ל. חיבר משלים רבים, לקוחים מהחיים ומן הדמיון, להסביר דבריו. משליו הקנו לו שם עד כי נקרא "ראש הדרשנים ואבי מושלי משלים בישראל". 
רבנים וגדולי הדור באו לשמוע דרשותיו ולהשתעשע בחברתו. כשחלה הגאון מווילנא, וקם מחליו והיה קשה עליו הלימוד והעיון, כתב למגיד מדובנא לבוא אליו ולומר לפניו את שיחותיו ומשליו.

ספר לחברים על הספר 'הגדה של פסח על פי המגיד מדובנא'

לקוחות שרכשו את הספר "הגדה של פסח על פי המגיד מדובנא", התעניינו גם בספרים הבאים:

והגדת לבנך

והגדת לבנך

הוסף למדף מחיר: 65 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום