מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

הילולא דרשב"י

הספר הילולא דרשב"י בו יבואר ויתנה תוקף קדושת עוז שמחת אור היום, אור זרוע לצדיק, יומא דריגלא, יום משתה ושמחה, יום הגדול, יום הישועות! יום ל"ג בעומר - יום פטירת ושמחת הילולא רבא התנא אלהי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע ואשר יסדו והנהיגו תלמידי רשב"י הנסיעות למירון תובב"א. והשמחה במעונו מרבבות אלפי ישראל שסדרו ועשו רבנן קמאי ובתראי במקום מנוחת קדשו אשר שם חלקת מחוקק ספון במירון. מאת  המלקט והמסדר ר' ישעיה אשר זעליג מרגליות.

ספר לחברים על הספר 'הילולא דרשב"י'

לקוחות שרכשו את הספר "הילולא דרשב"י", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום