מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אני לדודי

   הוצאת ידיעות ספרים

אני לדודי - דברים על הימים הנוראים

הרב חיים סבתו

אני לדודי ודודי לי – הוא הפסוק שרמזו בו חכמים את חודש אלול, פסוק המלא אהבה בין ישראל לאביהם שבשמים. הימים הנוראים – הוא הכינוי שהתקבל בקהילות ישראל לימים הללו, כינוי שכולו יִרְאָה. יראה יש כאן או אהבה יש כאן? ימי תשובה יש כאן. ראשיתם יראה וסופם אהבה. תחילתם חרדה מיום הדין ומן הספרים הנפתחים, ותכליתם אהבה משִׂמחת הטהרה והקירבה שבה. התשובה, תחילתה בזעזועי הנפש ובחרטה מטיפשות החטא, וסופה התחדשות נעורים וכיסופי דביקות בה`. ראשיתה: "אתיתי לחננך בלב קרוע ומורתח", וחתימתה: "נעימות בימינך נצח"."אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד וידיד... אמש היה זה מובדל מה` אלוקי ישראל, שנאמר: `עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין ה` אלוקיכם`... והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר: `ואתם הדבקים בה` אלוקיכם חיים כולכם היום`".ארבעים יום חלפו. בראש חודש אלול עלה משה להר סיני לרַצות ולפייס על חטא העגל, וישראל במחנה למרגלות ההר, ניטלו כתריהם, איבדו חמדתם ועסקו בתשובה לטהר עצמם, עד שביום כיפור נתבשרו סליחה בנתינת לוחות שניים, ושָׁבָה אהבת בוראם לשכון בתוכם. כנגד ארבעים יום אלה הבאנו כאן ארבעים רשימות בענייני הימים, ולכל רשימה הקדמנו פיוט מפיוטי הקדמונים, ששפכו ליבם לפני בוראם וידעו לרַצות אותו. ואני תפילה: אנא ה`, חון עמך ישראל והאר פניך להם, שובה אלינו ברחמיך הרבים, ומתוך חרדת הימים האלה גלה לנו אהבתך, וקיים בנו מקרא שכתוב: "כמשוש חתן על כלה ישיש עליִךְ אלקיִךְ". ומלב מתחנן שופכים אנו שיח לפניך: "השיבנו ה` אליך ונשובה חדש ימינו כקדם"`.

ספר לחברים על הספר 'אני לדודי'

לקוחות שרכשו את הספר "אני לדודי", התעניינו גם בספרים הבאים:

אהבת תורה

אהבת תורה

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
נבואה שעריך

נבואה שעריך

הוסף למדף מחיר: 48 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום