מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

גמרא עוז והדר מורחב - מסכת בודדת

   הוצאת עוז והדר

מסכתות בודדות של גמרא עוז והדר - פורמט מורחב , מהדורת פריעדמאן.

בהוצאת עוז והדר הדפיסו מחדש את כל צורת הדף, רש"י ותוספות, בצורה מאירת עיניים ובכתב ברור לעין, עם תוספת של עשרות מפרשים:

רא"ש, רי"ף, ילקוט מפרשים, רש"ש, מהרש"א, מהרש"ל, מהר"ם, מהר"ם שיף, מהדורה בתרא, תוספות רא"ש, ליקוטי רש"י, ספר המקראות השלם, ספר עין משפט השלם, תוספות ישנים, מרדכי
ועוד עשרות מפרשים, תיקונים, הוספות, הגהות וציונים על הדף.

תלמוד בבלי 'עוז והדר' מהדורה מורחבת, מלבד הפאר וההדר הייחודי להוצאה, מכיל עשרות ומאות חיבורים והוספות, לצד הוספות נחוצות מכתב יד אשר ראו אור לראשונה בגמרא זו, ומאות אלפי תיקונים וציונים אשר תוקנו ונוספו בדפי הגמרא והמפרשים. הוספות אלו, הנחוצות להבנת הגמרא והמפרשים, הם שהקנו לגמרא זו בשנים האחרונות את שמה הטוב ההולך לפניה עד שכל בחור החפץ להיות מעמלי התורה רוכש גמרא זו.

**  לחץ להוספה למדף:

שבת - 115 ₪ ברכות - 100 ₪ עירובין - 100 ₪ פסחים - 102 ₪ יומא - 74 ₪ סוכה - 75 ₪ ביצה - 66 ₪ ראש השנה - 54 ₪ תענית - 55 ₪ מגילה - 55 ₪ מועד קטן-חגיגה - 68 ₪ יבמות - 112 ₪ כתובות - 112 ₪ נדרים - 86 ₪ נזיר - 57 ₪ סוטה - 57 ₪ גיטין - 112 ₪ קידושין - 102 ₪ בבא קמא - 112 ₪ בבא מציעא - 112 ₪ בבא בתרא - 115 ₪ סנהדרין - 88 ₪ מכות - 55 ₪ שבועות - 71 ₪ עבודה זרה - 81 ₪ הוריות-עדויות - 67 ₪ זבחים - 92 ₪ מנחות - 107 ₪ חולין - 115 ₪ בכורות - 85 ₪ ערכין - 68 ₪ תמורה - 68 ₪ כריתות-מעילה - 68 ₪ נידה - 82 ₪

ספר לחברים על הספר 'גמרא עוז והדר מורחב - מסכת בודדת'

לקוחות שרכשו את הספר "גמרא עוז והדר מורחב - מסכת בודדת", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום