מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

גמרא עוז והדר רגיל- מסכת בודדת

   הוצאת עוז והדר

מסכתות בודדות של גמרא עוז והדר - פורמט רגיל, מהדורת פריעדמאן.

בהוצאת עוז והר הדפיסו מחדש את כל צורת הדף, רש"י ותוספות, בצורה מאירת עיניים ובכתב ברור לעין, עם תוספת של עשרות מפרשים. במהדורה הרגילה: פירוש המהרש"א, מהדורא בתרא, חכמת שלמה, מהר"ם, ילקוט מפרשים עם חידושי הרש"ש וספר המקראות.

תלמוד בבלי 'עוז והדר' מהדורה רגילה, מלבד הפאר וההדר הייחודי להוצאה, מכיל עשרות ומאות חיבורים והוספות, לצד הוספות נחוצות מכתב יד אשר ראו אור לראשונה בגמרא זו, ומאות אלפי תיקונים וציונים אשר תוקנו ונוספו בדפי הגמרא והמפרשים. הוספות אלו, הנחוצות להבנת הגמרא והמפרשים, הם שהקנו לגמרא זו בשנים האחרונות את שמה הטוב ההולך לפניה.

 

**  לחץ להוספה למדף:

שבת גמרא עוז והדר מהדורת תלמידים - 79 ₪ ברכות - 61 ₪ עירובין - 70 ₪ פסחים-שקלים - 66 ₪ יומא - 56 ₪ סוכה - 53 ₪ סוכה (עם תמונות) - 66 ₪ ביצה - 47 ₪ ראש השנה - 47 ₪ ראש השנה (עם תמונות) - 66 ₪ ראש השנה-יומא - 61 ₪ תענית - 47 ₪ מגילה - 47 ₪ תענית-מגילה - 60 ₪ מועד קטן-חגיגה - 53 ₪ יבמות - 66 ₪ כתובות - 66 ₪ נדרים - 66 ₪ נזיר-סוטה - 66 ₪ גיטין - 66 ₪ קידושין - 66 ₪ בבא קמא - 66 ₪ בבא מציעא - 66 ₪ בבא בתרא - 76 ₪ סנהדרין - 71 ₪ מכות - 41 ₪ שבועות - 57 ₪ מכות-שבועות - 67 ₪ עבודה זרה-הוריות-עדויות - 63 ₪ זבחים - 43 ₪ מנחות - 73 ₪ חולין - 73 ₪ חולין (עם תמונות) - 76 ₪ בכורות-ערכין - 68 ₪ תמורה-מעילה - 68 ₪ נידה - 68 ₪

 

 

 

ספר לחברים על הספר 'גמרא עוז והדר רגיל- מסכת בודדת'

לקוחות שרכשו את הספר "גמרא עוז והדר רגיל- מסכת בודדת", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום