מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

באור פניך

   הוצאת ידיעות ספרים

באור פניך - עיונים בסוגיות מן התלמוד

הרב חיים סבתו

אודה ה` מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו, אך טוב וחסד גמלני, ומילדותי בין ברכי חכמים גידלני, ואהבת תורה מלאני והיא משוש חיי ושמחתם. יודע אני מיעוט כרכי שאיני ראוי ואיני כדאי לפרסם חידושי תורה אבל כשזכיתי ליובל אמרתי כמה איכף לה`, ומה מנחת עני אגיש לו, ולא מצאתי עצה טובה אלא זו. בגיל ורעדה הנני מגיש ספר זה לפני בני בית המדרש. כינסתי בו חמשיים מאמרים שרובם פורסמו בבטאונים תורניים משנת תשמ"ג ועד היום, ואני תפילה שיעלו לרצון ואזכה להימנות בין היודעים לישא וליתן בתרועה של תורה. זיכני ה` להשתתף ביסוד הישיבה הגדולה, ישיבת ברכת משה מעלה - אדומים, וללמד בה שיעורים בעיון למעלה מעשרים מעשרים וחמש שנה. הרבה תורה למדתי מרבותי הגדולים בישיבת נתיב מאיר ובישיבת הכותל, מחברי ומאחי היקרים יותר מהם, ומתלמידי האהובים יותר מכולם.ו אני תפילה: יאיר ה` פניו אלינו ונזכה יחד עם רעייתי לראות בנים ובני בנים עמלים בתורה באהבה, שמחים במצוות, יראת ה` טהורה בליבם וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.תודה מעומק הלב וברכה להורינו הנכבדים, ירוו נחת מכל צאצאיהם וימלא ה` כל משאלות ליבם לטובה. תודה לידידי אייל פישלר שערך את הספר בטוב טעם ודעת. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו ה` אלוקינו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. דורנו חווה הסתר פנים ועומק הדין, וזכה גם ראה הארת פנים ושפע חסדים, " כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. "" ה` אלקים צבאות השיבנו, האר פניך ונושעה "! - " אמר רבי יוחנן: אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: אנו אין לנו אלא הארת פניך! ".ואף אנו מתחננים ואומרים: " אנו אין לנו אלא הארת פניך ".כי באור פניך פני מלך - חיים. ערב פורים תשס"ה אור הגנוז - בו השמחה השלמה, באור פני מלך חיים. ובפורים מזה, האור ניתן כלל ישראל חיים (שפת האמת).

ספר לחברים על הספר 'באור פניך'

לקוחות שרכשו את הספר "באור פניך", התעניינו גם בספרים הבאים:

אני לדודי

אני לדודי

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
אהבת תורה

אהבת תורה

הוסף למדף מחיר: 49 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום