מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

גינת וורדים

   הוצאת מכון ירושלים

הספר גינת וורדים לרבי יוסף תאומים זצ"ל - 70 כללים בתלמוד, וסברות מחודשות. כללי הש"ס והפוסקים לרבינו הגדול בעל ה"פרי מגדים", מופיע ע"פ כת"י המחבר ודפו"ר, עם הוספות והשלמות, ציונים ומקורות, הערות והארות, ומפתחות מפורטים. נוסף עליו ילקוט "צוף הרים" הכולל ציונים והערות, מראי מקומות, אסופת מקבילות מדברי המחבר ביתר חיבוריו ומובאות מגדולי האחרונים הדנים בדבריו.

 

אודות מחבר ספר גינת וורדים

רבי יוסף תאומים מגדולי פרשני שולחן ערוך. נודע בעיקר בזכות חיבורו פרי מגדים. 

בילדותו לא היה ר' יוסף מן המחוננים בכשרונות עילאיים, וגם בגדולתו, כשכבר התפרסם כאחד מגדולי הדור, היה נוהג לבקש כי לא יפסיקוהו בדרשתו בשאלות וקושיות, כדי שלא יתבלבל. ר' יוסף היה שקדן ומתמיד גדול, וכמעט לא פסק פומיה מגרסה. היה ידוע בענוותנותו הרבה, עד כדי שגם כשהיה ראש ישיבה ורב עיר היה חותם על אגרותיו "יוסף מלמד" (על שום שהיה מלמד תינוקות) בלבד.

ר' יוסף התנגד לשיטת הפלפול שכלשונו "למדנים תורניים האוהבים פלפול של הבל, אבני בהו על קו תהו, ושונאים איש הישר הולך", וצידד בלימוד לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. קו זה הובילו בחיבורו 'פרי מגדים'. קושיות סבוכות בלימוד היה פותר מתוך עיון מרובה בתלמוד ובראשונים.

ר' יוסף תאומים, נודע בעיקר בזכות חיבורו פרי מגדים על השולחן ערוך. החיבור היה לאחד מפרושים החשובים של השולחן ערוך, ונתחברו עליו ספרים וקיצורים רבים. רבים מהפוסקים האחרונים, דוגמת "משנה ברורה" מסתמכים עליו רבות.

בין ספריו האחרים ניתן למצוא את הספר שלפניכם - גינת ורדים.

 

 

ספר לחברים על הספר 'גינת וורדים'

לקוחות שרכשו את הספר "גינת וורדים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום