מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חידושי הריטב"א על השס 8 כרכים

   הוצאת אור החכמה

חידושי הריטב"א על השס

הסט חידושי הריטב"א של ר' יום טוב בן ר' אברהם אלאשבילי על השס הינו סט בעל 8 כרכים על השס. הסט הודפס במהדורה מהודרת ובכתב מרובע עם תיקונים בכתבי הדפוס הישנים בתוספת הערות כור הזהב וציוני מקורות רבים.

אודת מחבר הספר חידושי הריטבא

למד תורה בברצלונה אצל הרא"ה (ר' אהרון הלוי), רבו המובהק שאותו הרבה להזכיר בהערצה, וכן אצל הרשב"א (ר' שלמה בן אדרת). עוד בחיי רבותיו נודע כתלמיד חכם מובהק ומורה הוראה. ב-1280 שימש כדיין בקהילת סרגוסה. פנו אליו בני דורו בשאלותיהם הרבות, שכן מספר פעמים הוא מזכיר את הרשב"א והרא"ה. בנוסף לכך, ענה חלק מתשובותיו רק לאחר פטירתם.

מלבד אנשים פרטיים פנו אליו בשאלות גם בתי הדין של המחוזות והערים השונות. רבני דורו כינו את בית דינו "בית דין הגדול והיפה" (שו"ת הריטב"א, מ"ג). הריטב"א הקדיש מזמנו ללמודי פילוסופיה ובפרט בספר "מורה נבוכים" לרמב"ם, והשווה את תרגומיו למקורו הערבי. נוסף למורה הנבוכים עסק גם בספרי ההגות של חכמי פרובנס - רבי שמואל אבן תבון, רבי גרשום בן שלמה, ורבי יעקב אנטולי.

בחידושיו על התלמוד ניכרת השפעתם של הרמב"ן והרי"ף מחד, ומאידך גיסא דברי בעלי התוספות (לאו דווקא התוספות המודפסים כיום בגמרא). כאשר הוא כותב בחידושיו "תוספות" סתם כוונתו בדרך כלל לתוספות רבינו פרץ. כמו כן מביא הרבה מפסיקות מורו ורבו הרא"ה וכן שיטות ראשונים מתלמידי הרמב"ן כדוגמת הרשב"א. הריטב"א העריץ במידה שווה את הרמב"ם והרמב"ן, אך השתדל לא לטשטש את הגבולין בין "דרך האמת" שבה הלך הרמב"ן לבין דרך "חכמת ההיגיון" של הרמב"ם. הוא מביע דעתו, שדרך רמב"ם "נכונה היא מאוד לפי דרכו" ודרך הרמב"ן "היא נכונה יותר לפי דרכו", כאשר את הרמב"ן הוא מכנה לעיתים "רבינו הגדול". הרבה פעמים ניתן לקרוא אותם החידושים הכתובים בספריו גם בדברי רמב"ן, רשב"א, הנימוקי יוסף והר"ן. חידושיו על התלמוד נחשבים לספר יסוד בישיבות והוא נחשב בעל סמכות הלכתית בדברי הבית יוסף. כמו כן מפורסם השו"ת שלו שיצא לאור על ידי מוסד הרב קוק בעריכת הרב יוסף קאפח.

במסגרת הפילוסופיה של ההלכה מייצג הריטב"א את הגישה לפיה המחלוקות הנמצאות בתלמוד אינן תאונה היסטורית או נובעות מחוסר הבנה וירידת הדורות (כדעת רבי אברהם אבן דאוד) ואינן פרי הפרשנות האנושית היוצרת (כדעת הרמב"ם), אלא הן טמונות כבר בהתגלות עצמה. כבר התורה שנמסרה למשה בסיני כוללת בחובה את הפרשנויות הסותרות. לדבריו בפרשנותו למסכת עירובין: "כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר... ואמר (הקב"ה) שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ויהיה הכרעה כמותם".[2] כך, התלמוד, על המחלוקות המתועדות בו, מהווה שיקוף של ההתגלות עצמה. בנוסף, כיוון שכל דעה, גם דעת מיעוט, נמסרה למשה בסיני, קיימת סמכות לבתי הדין בכל דור ודור לברור את הדעה המתאימה לדורו ולעניינו.[3]

הריטב"א השתמש בעיקר בשפה העברית, אך לעיתים גם בערבית ובספרדית.

יחד עם גדולתו והערצתו בפי הכל, יהודים ולא יהודים, נהג בענווה יתירה ובכל תשובה לשואליו כותב הוא בכבוד גדול. ( מתוך ויקיפדיה)

ספריו של מחבר הספר חידושי הריטב"א

  • חידושי הריטב"א - הריטב"א חיבר פירוש על רוב מסכתות התלמוד, פורסמו בדפוס חידושיו לכ-20 מסכתות. רוב חיבוריו עוסקים בהלכות הנוגעות למעשה ולא על מסכתות מסדר זרעים, קדשים וטהרות.
  • פירוש על הלכות נדרים לרמב"ן
  • הלכות ברכות וספר הזיכרון
  • שאלות ותשובות
  • ספר הזיכרון - להגנת מורה נבוכים מפני השגות הרמב"ן
  • פירוש הגדה של פסח
  • פירוש על הלכות הרי"ף בכתב יד
  • ספר הדרשות - אבד

 

 

ספר לחברים על הספר 'חידושי הריטב"א על השס 8 כרכים'

חידושי הריטב"א על השס 8 כרכים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר חידושי הריטב"א על השס 8 כרכים תמונה שניה- הספר חידושי הריטב"א על השס 8 כרכים

חידושי הריטב"א על השס 8 כרכים

הוסף למדף מחיר: 229 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "חידושי הריטב"א על השס 8 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

אמרי במערבא

אמרי במערבא

הוסף למדף מחיר: 79 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום