מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

משניות כיס - ו' כרכים

   הוצאת יפה נוף

סט משניות כיס, ו' כרכים, משניות פאר הקודש בהוצאת יפה נוף.

כריכה רכה.

אודות ששה סדרי משנה

הַמִּשְׁנָה היא הקובץ הראשון בתורה שבעל פה, ומכילה הלכות שנאמרו בידי התנאים. ישנן דעות שונות מתי הוחל בניסוח המשנה, אך מוסכם כי עריכתה וניסוחה הסופיים נעשו בסוף תקופת התנאים, בתחילת המאה השלישית, על ידי רבי יהודה הנשיא וחכמי דורו.

המשנה מחולקת לשישה סדרים (ש"ס) - ששה סדרי משנה:

  • סדר זרעים - עוסק במצוות התלויות בארץ מכיל 655 משניות.
  • סדר מועד - עוסק בשבתות, חגים ותעניות מכיל 681 משניות
  • סדר נשים - עוסק בענייני המשפחה, קידושין, גירושין וכדומה מכיל 572 משניות
  • סדר נזיקין - עוסק בדיני ממונות ומשפט. מכיל 683 משניות.
  • סדר קדשים - עוסק בענייני בית המקדש והקורבנות מכיל 590 משניות
  • סדר טהרות - עוסק בענייני טהרה. מכיל 1003 משניות

כל סדר במשנה נחלק למסכתות – 63 סך הכול. כל מסכת נחלקת לפרקים. כל פרק נחלק לקטעים הנקראים "הלכות" (השם המקובל בעבר) או "משניות" (הביטוי הרווח היום). בעוד שחלוקת הפרקים קבועה יחסית וזהה ברוב כתבי היד, חלוקת ההלכות שונה בין כתבי היד השונים, ונראה שלא הייתה בה אחידות מעולם. גודלם של הפרקים אינו שונה מאוד מאחד לשני, ונראה שזה היה שיקול עיקרי בחלוקת הפרקים, ולא רק החלוקה העניינית.

ספר לחברים על הספר 'משניות כיס - ו' כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "משניות כיס - ו' כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום