מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אמרי נועם

   הוצאת מוסד הרב קוק

הספר אמרי נועם - חידושים וביאורים של הגר"א עם פירוש בנו ר"א בן הגר"א על מסכת ברכות, ומעט על מס׳ עירובין, ר״ה וביצה אשר נשמעו מפ״ק רבינו הגאון החסיד האמתי אור ישראל וקדושו רשכבה״ג המפורסם בכל קצוי ארץ מו״ה אליהו מווילנא זצוק"ל, והוא מ״ש אחד מתלמידיו ששמע מפה קדשו.

הכי"ק הזה היה ספוון וטמון ביד הגאון המפורסם ר' דוד לוריא זצ"ל והרב שמואל מאלצאן השיגו, ובנו הוציא אותו לאור.

ספר לחברים על הספר 'אמרי נועם'

לקוחות שרכשו את הספר "אמרי נועם", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום