מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חידושי מהר"ם שיק

   הוצאת מכון ירושלים

הספר חידושי מהר"ם שיק על הש"ס - חידושים וביאורים על הש"ס, יו"ל לראשונה מכתי"ק וממקורות נוספים, עם מראי מקומות, ציונים והערות. אחד עשר כרכים בכריכה קשה ומהודרת.

 

הכרכים בסט חידושי מהר"ם שיק

 1. מסכת ברכות, שבת
 2. מסכת יבמות
 3. מסכת כתובות
 4. גיטין
 5. מסכת קידושין
 6. מסכת בבא מציעא
 7. מסכת סנהדרין, מכות
 8. מסכת נדה, טהרות
 9. פסחים
 10. נדרים,נזיר,סוטה.
 11. ע"ז,שבועות.

 

אודות המהר"ם שיק

הרב משה שיק ‏היה מגדולי רבני הונגריה במאה ה-19, ועמד בראשות ישיבה מרכזית בה. בילדותו היה קשה תפיסה, ומסופר כי התקשה ללמוד אפילו דף גמרא אחד. במאמצים רבים ובהתמדה התקדם בלימודו, עד שעשה חיל. בגיל 17 הגיע לישיבתו של החת"ם סופר, שם התחבב עליו מאוד ובמשך שלוש שנים סעד אצלו בשבתות וחגים. את גודל הערכת החתם-סופר אליו ניתן לראות בסיפור העממי המתאר כי באחת מנסיעותיו של החתם סופר נסעו עמו בחירי תלמידיו ובהם ר' משה. באמצע הנסיעה נרדם ר' משה וראשו נשמט על כתפו של החת"ס. כשבקשו שאר התלמידים להעירו, התבטא החתם-סופר: זהו ספר תורה מהלך. כן ידוע שקרא לו "מיינער ארון ספרים".

נודע בעיקר בזכות השו"ת שלו - שו"ת מהר"ם שיק ובו מעל ל-1,000 תשובות הלכתיות שהשיב בכל נושאי החיים. כמו כן חיבר פירושים על התורה, על פרקי אבות, על הגדה של פסח, על תרי"ג מצוות (בדומה למנחת חינוך) וחידושים על הש"ס. מהר"ם נפטר בא' בשבט ה'תרל"ט, לאחר ייסורים קשים.

ספר לחברים על הספר 'חידושי מהר"ם שיק'

לקוחות שרכשו את הספר "חידושי מהר"ם שיק", התעניינו גם בספרים הבאים:

ערוך לנר - נידה

ערוך לנר - נידה

הוסף למדף מחיר: 65 ₪
חדש
חפץ השם - על הש"ס

חפץ השם - על הש"ס

הוסף למדף מחיר: 46 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום