מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ים של שלמה - 4 כרכים

ים של שלמה - למהרש"ל. 

חידושים על התלמוד, על מס' ביצה, יבמות, כתובות, גיטין, קדושין, ב"ק, חולין. 

הוצאה מחודשת עם הגיה מדוייקת ואותיות מאירות עיניים.

 

המהרש"ל תכנן את כתיבת הספר "ים של שלמה". כספר מסכם לפסיקת הלכה, על פי סדר מסכתות הגמרא. חיבורו בוחן את הנושאים החל ממקורותיהם הראשוניים, דרך הראשונים ועד למנהגים שבתקופתו. לדעתו חתימת התלמוד היא התקופה הקובעת שאין לחלוק על חכמים שחיו לפניה, אך אין בעיה לחלוק על מי שחי אחריה. לפיכך, לא נמנע מלחלוק גם על ראשונים.

מאפיין נוסף שמצוי בכל כתביו וכן בכתבי תלמידיו הוא החשיבות שהוא נותן למנהגי אשכנז כמרכיב בשיקולי פסיקת ההלכה.

בשל ההיקף העצום של העבודה, לא הצליח המהרש"ל לסיים את החיבור על כל הש"ס, ובהקדמתו למסכת יבמות הוא כותב:

כשתי שנים לא הגעתי במסכת יבמות אלא לחצי המסכת, ועל כתובות יגעתי שנה תמימה ולא הגעתי אלא לשני פרקים, ובפרק מצות חליצה עסקתי חצי שנה 

למרות שמטרתו המקורית של המהרש"ל הייתה לכתוב ספר הלכה, כיום הוא נלמד בעיקר כספר פרשנות על הגמרא, וההתייחסות אליו כפוסק היא שולית יחסית.

לא כל החיבור הגיע לידינו. שבע מסכתות נמצאות בידינו, ואף בהן ישנם חלקים חסרים: ביצהיבמותכתובותגיטיןקידושיןבבא קמא וחולין. כמו כן, ברור מכתביו ומציטוטי תלמידיו שנכתב פירוש על עוד 9 מסכתות, שזהותן נתונה במחלוקת בין החוקרים. לאחרונה התגלה עותק של ים של שלמה על מסכת בבא בתרא, באוסף פרטי. שמועות על גילוי ים של שלמה על מסכת שבת, אחת המסכתות שספרו ים של שלמה עליהן מצוטט בכתביו, לא הוכחו.

 

ספר לחברים על הספר 'ים של שלמה - 4 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "ים של שלמה - 4 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
חפץ השם - על הש"ס

חפץ השם - על הש"ס

הוסף למדף מחיר: 46 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום