מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

נחלת דוד - 2 כרכים

   הוצאת מיר

הספר נחלת דוד הכולל חידושים חריפים על מסכת בבא קמא ובבא מציעא, נדפס לראשונה בוילנה בשנת תרכ"ד, ואחריו נדפסו חידושיו על המסכתות בבא בתרא וחולין, ועל ברכותמועד קטן ומעט על פסחים בשם דברי דוד בוילנה בשנת תרמ"ו. כל חידושיו על התלמוד הבבלי יצאו במהדורה חדשה ומתוקנת שלפניכם בירושלים בשנת תשס"א, על ידי הוצאת 'מיר' בשני כרכים.

מחבר ספר נחלת דוד

הרב דוד טביל (טעביל, בכתיב יידי) הוא בנו של הרב משה רובין. נולד בערך בשנת תקנ"ד בליטא. היה מגדולי תלמידיו של ר' חיים מוולוז'ין. שימש בראשית דרכו כרבה של סטויבץ, ואחר כך כרבה של העיר מינסק ונחשב אחד מגדולי הדור. נפטר בשנת תרכ"א. בחייו הספיק להדפיס רק את ספר השו"ת והדרשות "בית דוד" בעיר ורשה בשנת תרי"ד. הרב דוד טביל הוא אחד מגדולי האחרונים וספריו נחשבים כנכס צאן ברזל, בישיבות בהן נלמדות המסכתות עליהן כתב פירוש.

ספר לחברים על הספר 'נחלת דוד - 2 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "נחלת דוד - 2 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
חפץ השם - על הש"ס

חפץ השם - על הש"ס

הוסף למדף מחיר: 46 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום