מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר היוחסין השלם - רבי אברהם זכות

   הוצאת יוחסין

ספר היוחסין השלם - רבי אברהם זכות

ספר יוחסין השלם בזכרון כל הדורות מימות משה רבינו ע"ה עד דור המחבר.

 אשר הכינו גם חקרו רבי אברהם זכות, גם הביא בתוך הספר כל דברי ספר הקבלה להחכם הראב"ד ורוב סדר עולם זוטא וגם הוסיף מעט מדברי הימים למלכי הגוים, אשר לא מבני ישראל המה כמו שהעתיקם מתוך ספרי היונים ומתוך ספר יוזיפוס הגדול, ומלבד כל אלה נמצאו בו לקוטים רבים כה וכה.

ועתה יצאו מחדש, בתוספת אלפי מראי מקומות חדשים ונלוו אליו הגהות יעב"ץ (יעקב בן צבי אמדן) מכת"י.

ספר לחברים על הספר 'ספר היוחסין השלם - רבי אברהם זכות'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר היוחסין השלם - רבי אברהם זכות", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
גדולי האחרונים

גדולי האחרונים

הוסף למדף מחיר: 120 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום