מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ערוך לנר - סוכה

   הוצאת מכון ירושלים

ערוך לנר על מסכת סוכה לרבי יעקב יוקב עטטלינגר - חידושים וביאורים על הש"ס, יו"ל ע"פ דפוס ראשון, עם מראי מקומות, מקבילות, ציונים והערות. שני כרכים יצאו עד כה: מסכת סוכה ומסכת נדה.

 

אודות מחבר ספר ערוך לנר

[מתוך אתר myTzadik] אחרון גאוני אשכנז, נולד בשנת ה'תקס"ח בקרלסרוה לר' אהרון שכיהן כראש ישיבה. בימי נעוריו אביו לימדו תורה ולאחר מכן המשיך את לימודיו אצל רב העיר. בבחרותו עבר ללמוד בישיבת ר' אברהם. למרות שאת לימודי הקבלה ערך בסתר, התפרסם כמקובל ובעל בקיאות עצומה בזוהר הקדוש. לאחר הפרעות במקום נימלט לפיורדא לבית המדרש של בעל שער הזקנים.

בשנת ה'תקפ"ו נקרא לעמוד בראש ישיבה הממוקמת בבית המדרש הגדול של ר' לעמלי. בשנת ה'תקצ"ו עבר לאלטונא שבגרמניה, היחידה מבין הקהילות בצפון גרמניה שלא הוקמה בה קהילה רפורמית ואחיו(ר' לייב), ירש את כהונתו בראשות הישיבה. כיהן כרב באלטונא, בית דינו הוכר ע"י המלכות, פסקיו הוצאו לפועל על-ידי שוטרי המלכות והמלך הפרוסי (ווילהלם הראשון) ניפגש עמו.

נסע בעיירות ובכפרים על מנת לתקן את בדקי הדת. שקד בלימוד התורה, כל לילה ערך תיקון חצות בבכיות גדולות, בשתיים אחר חצות הלילה עלה על יצועו ובחמש בבוקר כבר היה עטור בתפילין רש"י ור"ת עמם נשאר לעסוק בתורה עד אחר הצהריים. בשנת ה'תר"ה ייסד את השבועון "שומר ציון הנאמן" ועמד בראש המערכה נגד הרפורמים, סייע לגדולי הונגריה ועל פעילותו למען יושבי ארץ הקודש נעטר בכתר "נשיא ארץ ישראל". בליל נר ראשון של חנוכה שנת ה'תרל"ב השיב את נשמתו ליוצרה.

מספריו: ביכורי יעקב: על הלכות לולב, מנחת עני, שו"ת בנין ציון, שו"ת ערוך לנר: על יבמות, כריתות, מכות, נדה וסוכה.

ספר לחברים על הספר 'ערוך לנר - סוכה'

לקוחות שרכשו את הספר "ערוך לנר - סוכה", התעניינו גם בספרים הבאים:

חזר למלאי
שב שמעתתא

שב שמעתתא

הוסף למדף מחיר: 89 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום