מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

פני יהושע על הש"ס - 3 כ'

   הוצאת אור החכמה

סט 3 כרכים של פני יהושע על הש"ס - הוצאה ברורה בהירה ומתקונת של אור החכמה - דף יפה, ואותיות ברורות.

אודות הפני יהושע

סדרת הספרים  "פני יהושע" נתחברו בידי הרב יעקב יהושע פלק שהיה רבה של לבוב, ברלין, ופרנקפורט. הספר "פני יהושע" הוא בעצם פירוש לתלמוד הבבלי המבוסס על פלפול ועיון למדני. הספר "פני יהושע" מבאר את סוגיות הש"ס על־פי גדולי המפרשים, בעיקר התוספות ורש"י - שהמחבר היה מצאצאיהם. הביאור נעשה בשיטת העיון, החקירה, הסברה והפלפול. אופיינית לחיבור זה הירידה לפרטי הפרטים של כל סוגיה. אף ששיטת הלימוד המקובלת בדורות האחרונים רחוקה למדי מדרכו, זוכה הספר "פני יהושע" לפופולריות רבה בישיבות והוא אחד מאבני היסוד במשא־ומתן התלמודי. ספרו כולל חידושים על מסכתות ברכות, שבת, כתובות, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, חולין, מכות, שבועות, ועוד כמה חידושים על מסכתות שונות. לעומת זאת נשארו בכתב יד חידושיו למסכת בבא בתרא. בהקדמה לספר "פני יהושע" כתב הרב, שהמניע לכתיבת הספר הייתה רעידת אדמה בלבוב, ביום ג' בכסלו ה'תס"ג, שגרמה לפיצוץ מחסן חומר הנפץ בעיר, עת הבית בו ישב ולימד קרס על כל יושביו ובעיר פרצה שריפה. בשכבו תחת ההריסות הוא נדר לה' שאם יוציאו משם יעסוק כל חייו בלימוד התורה וגם ימשיך במה שהתחיל סבו – תירוץ כל קושיות בעלי התוספות על רש"י. מיד כשסיים את נדרו נפתח בפניו שביל בין העמודים שקרסו. עוד מסופר שלפני שכתב את ספרו חזר על הש"ס 36 פעמים, כמניין ההרוגים ברעידת האדמה.

ספר לחברים על הספר 'פני יהושע על הש"ס - 3 כ''

לקוחות שרכשו את הספר "פני יהושע על הש"ס - 3 כ'", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום