מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

פני שלמה - 5 כרכים

   הוצאת מכון ירושלים

הספר פני שלמהלרבי שלמה גאנצפריד - חידושים וביאורים על הש"ס להגאון הגדול בעל "קיצור שלחן ערוך", מופיע ברובו לראשונה מכת"י עם ציונים ומקורות, הערות ומבוא מקיף. 5 כרכים מהודרים בהוצאת מכון ירושלים.

 

חמשת הכרכים של פני שלמה

 1. ברכות, שבת, עירובין, סוכה
 2. פסחים, ר"ה, יומא
 3. יבמות, כתובות, גיטין, קידושין
 4. סדר נזיקין
 5. בבא בתרא

 

אודות מחבר ספרי פני שלמה

הרב גאנצפריד נולד בעיר אונגוואר שבהונגריה. רוב ימיו שימש כאב בית דין בעירו, וחיבר ספרי הלכה חשובים. ספרו הראשון הוא 'קסת הסופר', ספר יסוד בהלכות כתיבת סת"ם, שר' משה סופר (החת"ם סופר) המליץ עליו כספר חובה לסופרי סת"ם.

בעיקר התפרסם בזכות ספרו "קיצור שולחן ערוך", הכולל את רוב ההלכות המעשיות, רובן מחלק "אורח חיים" ומיעוטן משאר חלקי השולחן ערוך, בהשמטת הלכות שלא נחוצות לכל אדם, ובתוספת דברי מוסר ודרך ארץ.  14 מהדורות נדפסו בחיי המחבר, ובחלקן הוסיף הערות ותיקונים. מאז נדפס הספר עשרות פעמים. ספר קיצור שולחן ערוך נחשב לספר ההלכה הנפוץ ביותר בקהילות אשכנז (עד להתפשטות הספר משנה ברורה), בעיקר אצל פשוטי העם, אולם גם תלמידי חכמים התחשבו בדעתו, כתבו עליו פירושים או הוסיפו עליו את דבריהם. הוא תורגם לשפות רבות, ובארץ ישראל נוספו לו מהדורות שונות של הלכות המצוות התלויות בארץ. הרב מרדכי אליהו, חיבר גם הוא הערות על הספר לספרדים ואשכנזים כאחד.

ספריו בהלכה הם:

 • א) קסת סופר - דיני כתיבת סת"ם ומגילת אסתר עם הגהות מהחתם סופר.
 • ב) תורת זבח - על הלכות שחיטה וטריפות.
 • ג) לחם ושמלה - הלכות נידה, טבילה ומקוואות.
 • ד) אהלי שם - על שמות אנשים ונשים, עם הערות וחקירות "שם יוסף".
 • ה) קיצור שולחן ערוך
 • ו) פירוש על התפילות - תוספת פירושים והלכות על סידור "דרך החיים".

ספרי חידושים:

 • ז) פני שלמה - חידושים על הש"ס, מספר כרכים.
 • ח) שם שלמה - על סוגיות הש"ס.
 • ט) אפריון - פירושי התורה ודרושים בדברי אגדה.

ספרים שעדיין בכתבי יד:

 • "פני אדם" - הערות והשגות על הספר חיי אדם.
 • "לשון הזהב" - כללי דקדוק בעברית.
 • "כללים בחכמת האמת" - פירוש על הזוהר.
 • ספר מיוחד שבו מבוארים מקורותיו לפסקיו בקיצור שולחן ערוך
 • וכן תשובות וחידושים רבים.

 

 

ספר לחברים על הספר 'פני שלמה - 5 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "פני שלמה - 5 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

ערוך לנר - נידה

ערוך לנר - נידה

הוסף למדף מחיר: 65 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום