מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

קובץ שיעורים

הספר קובץ שיעורים להרב אלחנן וסרמן הוא ספר למדני בן שני כרכים המבוסס על שיעורי רבי אלחנן וסרמן. הספר נכתב על פי כתביהם של תלמידי המחבר, שכתבו את שיעוריהם של רבם. הספר מחולק לסימנים של סוגיות הלכתיות וסעיפים בכל סימן המחולקים לפי אותיות, כשכל סעיף בסימן הוא קטע קצר ומתומצת מחידושיו של המחבר.

בספר מובאים חידושים מתורתם של הראשונים, עם חקירות בשיטת בריסק המלבנות את הביאור המדויק בכוונתם. בין השאר מובאים בספר גם דברי רבותיו של המחבר, רבי חיים סולובייצ'יק ורבי שמעון יהודה שקופ. בהקדמת הספר מובאת אמרתו של רבי חיים סולובייצ'יק שהרב וסרמן נהג לחזור עליה: לחדש חידושים זה לא בשבילנו, זה היה תפקידם של הראשונים. תפקידנו הוא להבין את מה שנכתב בלבד.

 

 

 

ספר לחברים על הספר 'קובץ שיעורים'

לקוחות שרכשו את הספר "קובץ שיעורים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום