מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ראש יוסף - חולין

   הוצאת עוז והדר

הספר ראש יוסף - ספר 'ראש יוסף' לר' יוסף תאומים זצוק"ל בעל פרי מגדים, נערך מחדש בצורה מתוקנת ומהודרת, בתוספת מראי מקומות וציונים, והשוואות לדברי הראשונים והאחרונים, וביאור לשונו הקצרה ורמזיו המרובים. כריכה קשה ומהודרת בהוצאת עוז והדר.

 

אודות מחבר הספר פרי מגדים עם דיני מגדים

רבי יוסף תאומים מגדולי פרשני שולחן ערוך. נודע בעיקר בזכות חיבורו פרי מגדים. 

בילדותו לא היה ר' יוסף מן המחוננים בכשרונות עילאיים, וגם בגדולתו, כשכבר התפרסם כאחד מגדולי הדור, היה נוהג לבקש כי לא יפסיקוהו בדרשתו בשאלות וקושיות, כדי שלא יתבלבל. ר' יוסף היה שקדן ומתמיד גדול, וכמעט לא פסק פומיה מגרסה. היה ידוע בענוותנותו הרבה, עד כדי שגם כשהיה ראש ישיבה ורב עיר היה חותם על אגרותיו "יוסף מלמד" (על שום שהיה מלמד תינוקות) בלבד.

ר' יוסף התנגד לשיטת הפלפול שכלשונו "למדנים תורניים האוהבים פלפול של הבל, אבני בהו על קו תהו, ושונאים איש הישר הולך", וצידד בלימוד לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. קו זה הובילו בחיבורו 'פרי מגדים'. קושיות סבוכות בלימוד היה פותר מתוך עיון מרובה בתלמוד ובראשונים.

ר' יוסף תאומים, נודע בעיקר בזכות חיבורו פרי מגדים על השולחן ערוך. החיבור היה לאחד מפרושים החשובים של השולחן ערוך, ונתחברו עליו ספרים וקיצורים רבים. רבים מהפוסקים האחרונים, דוגמת "משנה ברורה" מסתמכים עליו רבות.

ספר לחברים על הספר 'ראש יוסף - חולין'

לקוחות שרכשו את הספר "ראש יוסף - חולין", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום