מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שב שמעתתא

הספר שב שמעתתא עם ביאור שמעתא המבוארת, הוא ספר בעיון שנכתב על ידי רבי אריה לייב הכהן הלר מחבר 'קצות החושן' וה'אבני מילואים'. ביאור שמעתתא מבוארת מפרש ומבאר את דברי השב שמעתתא בלשון קל בהיר וצח לזיכוי הרבים ע"י הרב משה לייב לוק. מהדורה שלש עשרה (תשס"ו).

תוכן הספר שב שמעתתא

הספר שב שמעתתא עוסק בשבע סוגיות הלכתיות סבוכות שונות. הספר שנכתב בצורה עיונית נכתב על ידי הרב אריה לייב הכהן הלר, מחבר ספרי ההלכה הפופולריים בעולם הישיבות, קצות החושן ואבני מילואים. הרב הלר החל בכתיבת הספר כבר בילדותו. עקב חריפותו, הספר עורר עניין רב בין פוסקי הלכה רבים ונכתבו עליו פירושים וביאורים שונים. הוא נלמד בכולי אברכים ונחשב ספר חובה עבור לומדים לדיינות או הסמכה רבנית. בין מפרשי הספר נמצאים: האדמו"ר ומייסד חסידות סוכטשוב בעל ה"אבני נזר", הרב אלחנן וסרמן, הרב שלמה זלמן אויערבאך, הרב יעקב ישראל קנייבסקי, הרב חיים פנחס שיינברג, הרב חיים שמואל לופיאן, הרב ברוך תאומים-פרנקל, הרב משה לייב בלוך, הרב יעקב רבינוביץ'-תאומים ועוד רבים.

שב שמעתתא בתרגום מילולי מארמית הוא "שבע שמועות", כאשר הכוונה ב"שמועה" בארמית היא לסוגיה הלכתית. שם הספר לקוח משני מקורות בגמרא: מסכת עירובין דף מג ומסכת חולין דף מב.

מבנה הספר שב שמעתתא

 • הקדמה רחבה הכוללת, בין השאר, נושאים באמונה
 • 7 פרקי "שמעתתא" העוסקים בנושאים:
  • שמעתתא א - ספק דאורייתא, ספק טומאה ברשות היחיד, ספק טומאה ברשות הרבים, ספק ספיקא
  • שמעתתא ב - חזקת הגוף וחזקת ממון, ברי ושמא
  • שמעתתא ג - חזקה דמעיקרא חזקה דהשתא חזקה העשויה להשתנות
  • שמעתתא ד - רוב וקרוב, רוב בממון, מוחזק
  • שמעתתא ה - מחזיקין מאיסור לאיסור, חזקה דרבא
  • שמעתתא ו - עד אחד נאמן באיסורין, ספיקא דתרי ותרי
  • שמעתתא ז - עד אחד במיתה, מסיח לפי תומו, סימנין, טביעת עין

 

ספר לחברים על הספר 'שב שמעתתא'

לקוחות שרכשו את הספר "שב שמעתתא", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום