מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

תלמוד בבלי עם פירוש שטיינזלץ - כרך בודד

   הוצאת קורן ירושלים

תלמוד בבלי קורן - 28 כרכים בודדים מהודרים, המשלבים את דף הוילנא לצד ביאורו הבהיר של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ). עברית-ארמית, כריכה קשה, 31x23.5 ס"מ.

 

תלמוד בבלי קורן - נמכר גם ככרכים בודדים:

מסכת ברכות מסכת שבת א מסכת שבת ב מסכת עירובין מסכת פסחים מסכת יומא מסכת סוכה, ביצה מסכת ראש השנה, תענית מסכת מגילה, מועד קטן, חגיגה מסכת יבמות א מסכת יבמות ב מסכת כתובות א מסכת כתובות ב מסכת נדרים מסכת נזיר מסכת סוטה מסכת גיטין מסכת קידושין מסכת בבא קמא א מסכת בבא קמא ב מסכת בבא מציעא א מסכת בבא מציעא ב מסכת בבא בתרא א מסכת בבא בתרא ב מסכת סנהדרין א מסכת סנהדרין ב מסכת מכות, שבועות מסכת עבודה זרה, הוריות מסכת זבחים א מסכת זבחים ב מסכת מנחות א מסכת מנחות ב מסכת חולין א מסכת חולין ב מסכת בכורות מסכת ערכין, תמורה מסכת כריתות, מעילה, קינים, תמיד, מידות מסכת נדה

 

תלמוד בבלי השלם והמבואר - דף וילנא לצד ביאורו של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

בתלמוד בבלי קורן, מובאים בהדגשה "הדיבור המתחיל" של רש"י והתוספות. כל חילופי הגרסאות סודרו מחדש בהשלמת הצנזורה ומובאים בו הגהות הב"ח, הגהות הגר"א, מראה יחזקאל, מעשה ר"ב, וכמובן - גיליון הש"ס לרבי עקיבא איגר. 

ביאורו של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ), מתרגם את השפה הארמית ומבאר את התוכן, הסוגיה, והמשא ומתן התלמודי.

תלמוד בבלי קורן מלווה בתרשימים, והוא כולל מבואות וסיכומים, ובהם הקדמה למסכת, דברי הסבר כללים וסיכומי דברים בראשית כל פרק ובסיומו. בסוף כל מסכת מופיעים "מפתחות" לחיפוש קל ומהיר של נושאים, מונחים ואישים המופיעים במסכת. 

 

על הוצאת קורן המוציאה את תלמוד בבלי קורן - כרך בודד

הוצאת קורן נוסדה בירושלים בשנת תשכ"ב, על ידי מר אליהו קורן במטרה להוציא לאור את תנ"ך קורן. לנגד עיניו עמדו שלושת העקרונות אשר ינחו אותו ואת צוותו לאורך השנים: 'הידור', 'דיוק' ו'מסורת'.
מאז ועד היום בית ההוצאה הירושלמי מאופיין בעיצוב המשרת את הכתב; עוצבה אות ייחודית לתנ"ך ואות יחודית לשאר הכתבים, אשר נעימות במיוחד לעין. בהתאמה, בית המדרש של הוצאת קורן ירושלים מסור להוצאת נוסח מדויק, מוגה ובלתי מתפשר של הכתבים. ועל כן הדיוק של התוכן וההידור של הגופן הופכים את מוצרי קורן למותג של ממש.

ספר לחברים על הספר 'תלמוד בבלי עם פירוש שטיינזלץ - כרך בודד'

לקוחות שרכשו את הספר "תלמוד בבלי עם פירוש שטיינזלץ - כרך בודד", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום