מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ברית הנישואין

הספר ברית הנישואין - 

נישואין באים מאהבה, ומתוך האהבה כורתים ברית.

ברית הנישואין, ברית של אהבה, היא התמסרות

מוחלטת לבן הזוג ולבנין הבית. הברית היא נﬠיצת האהבה
באמונה שמﬠל-השכל. יש בה בטחון שנוכל להתגבר ﬠל כל
הקשיים ולהגיﬠ יחד למקומות טובים ומאירים, ויש בה
הבטחה שנﬠשה זאת.
הברית היא מקור הכח להביא את האהבה לחיי היום-יום
להיות רגיש לזולת, לשנות דפוסי התנהגות, לעדן את התגובות
ולהגיﬠ לשידור על אותו תדר חיים. אך מהיכן זוכים לכריתת
ברית? מהיכן תﬠצומות הנפש להחליט את האהבה? מהיכן
הבטחון וההבטחה?
התורה מתווה דרך שמאמנת את בני הזוג להגיוג להזדהות.
היא יוצקת תוכן למחזור החיים המשותפים, ומﬠצבת חויות
מונחות, המאפשרות לאיש ולאשה לצﬠוד קדימה ביחד.
ההליכה בהנחית התורה מﬠניקה אמונה כי המסלול המשותף
צופן הבטחה של אושר וצמיחה.
מﬠבר לכך, הפיכת האהבה למוחלטת, לברית שמעבר לרגש
האנושי ההפכפך, תלויה בהכרה שיש ממד אלוקי בנישואין.
אהבת בני הזוג משקפת את האהבה הגדולה בין נשמת ישראל
לקדוש-ברוך-הוא, שהיא אהבה מלאת תהפוכות וﬠם זאת
אהבה נצחית ומוחלטת. היכולת לכרוך את האהבה האנושית
והאהבה האלוקית היא מקור האמונה באהבה ובמימושה
לאורך חיים שלמים, פוריים ומאושרים, המקור לכריתת
ברית הנישואין".

 

 

ספר לחברים על הספר 'ברית הנישואין'

לקוחות שרכשו את הספר "ברית הנישואין", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
וארשתיך לי

וארשתיך לי

הוסף למדף מחיר: 69 ₪
קורות בתינו

קורות בתינו

הוסף למדף מחיר: 85 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום