מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

סידור תהילת ה' - חב"ד

   הוצאת קה"ת

שימו לב! לכמויות תינתן הנחה משמעותית. לפרטים נוספים - 03-5531443 או בעמוד צור קשר
ניתן להזמין הטבעות והקדשות במחירי עלות - לחץ לפרטים נוספים

סידור תהילת ה' - על פי נוסח הארי ז"ל. הוצאת קה"ת, פורמט בינוני, כריכה קשה. סידור תפילה עם תהילים בהוצאה חדשה עם מנהגי חב"ד השייכים לסדר התפילה.

אודות סידור תהילת ה'

סידור תהילת השם הינו פורמט של סידור בנוסח האריז"ל, כפי שערך אדמו"ר הזקן והוא צילום מסידור "סדר העבודה", הוצאת וילנא תרע"א, עם תיקונים והוספות מהרבי, בסידור זה נוהגים חסידי חב"ד להתפלל.

הסידור הודפס לראשונה בשנת תש"ה על ידי המרכז לעניני חינוך עבור תלמידי בתי הספר היהודיים בארצות הברית. על עריכת הסידור הופקדו; הרבי והרב ניסן מינדל. ההגהות נדפסו בהגהות לסידור אדמו"ר הזקן.

הגהות לסידור

על סידור תהילת ה' מהדורת תש"ה, ערך הרבי הגהות במטרה לתקנם במהדורות הבאות.

הגהות אלו נשלחו להוצאת קה"ת במינכן שהדפיסה אז את סידור תהילת ה' מחדש (בשנת תש"ז), על מנת לתקנם, אולם הגהות אלו לא הגיעו לידינו.

חלק ב' של הגהות הגיע לידינו, והוא כולל 47 הגהות ותיקונים על מהדורות תש"ה - תשי"ד, במטרה לתקנם במהדורה המחודשת של שנת תשט"ז - שנדפסה במהדורת כיס ובמהדורה רגילה.

אולם, רק חלק מהתיקונים תוקנו, וחלק גדול מהם הודפס (עם הערות וציונים) בחוברת השמטות ותיקונים לסידור אדמו"ר הזקן, שיצא לאור בניו יורק בשנת תשס"ד.

חלק מהתיקונים כוללים תיקונים קלים כמו הוספת נקודות ופסיקים. חלק מהם הם הערות שונות על שינויי נוסח, לדוגמא - ב'יהי רצון' שאחר אמירת תהילים מוסיף הרבי כי על פי נוסח הסידור בתפילת ראש השנה, צריכים להיות מספר שינויים ותיקונים.

הגהות נדפסו מחדש במהדורה מורחבת בהגהות לסידור אדמו"ר הזקן.

במהלך השנים עורר הרבי כמה פעמים על טעיות דפוס שנכנסו לסידור, אחת מהן הייתה בנוסח שלאחר הוצאת הספר תורה, שאומרים "רוממו ה' אלקינו והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא, רוממו ה' אלקינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש ה' אלקינו", ובסידורים משום מה הושמט הקטע הראשון.

ספר לחברים על הספר 'סידור תהילת ה' - חב"ד'

לקוחות שרכשו את הספר "סידור תהילת ה' - חב"ד", התעניינו גם בספרים הבאים:

הטבעות והקדשות

הטבעות והקדשות

הוסף למדף מחיר: 15 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום