מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ארבעה טורים המאור הגדול 23 כרכים

   הוצאת המאור

סט ארבעה טורים המאור הגדול 23 כרכים - הוצאת המאור הידועה בטיב ואיכות ספריה מתהדרת בהוצאה חדשה של אחד מספרי היסוד של ההלכה היהודית - ארבעה טורים לר' יעקב בן הראש - בעל הטורים. הוצאה מפוארת, מהודרת ומאירת עיניים ובהקפדה מירבית על נוחיות השימוש בכדי שיוכל הקורא לרוץ בו.

ט"ו מעלות טור המאור

א. נוסח הטור - ברבות השנים והמהדורות, נשתבש הנוסח ושולבו בתוכו נוסחאות וגירסאות שונות, שבעקבותיהם נוצרו שגיאות רבות. במהדורתנו הנוסח הינו ע"פ הנוסח שקבע מרן הבית יוסף – (ב"י דפוס ראשון). מרן קבע את הנוסח על פי כתבי יד, ספרים ודפוסים ישנים שהיו לפניו, ואף הוגה על ידו בשנית בספרו בדק הבית.

ב. בית יוסף - במשך השנים והמהדורות הרבות נפלו בו טעויות ושיבושים רבים, ואף הוספות רבות שאינם מדבריו נכנסו לתוך דבריו. הוגה בהגהה מדוקדקת ע"פ דפו"ר שהו"ל המחבר בחייו.

ג. בדק הבית - הוגה בצורה מדוקדקת ע"פ דפו"ר. בסייעתא דשמיא התגלגל לידי המערכת טור יו"ד עם הגהות שהועתקו מכתב ידו של מרן הבית יוסף, שהם הבדק הבית המקורי כולל חלקו שאבד. במהדורתנו הוכנסו כל אותם התיקונים בסוג אות שונה.

ד. דרכי משה (הקצר והארוך) אשר נכנסו בו שיבושים רבים, הוגה בדקדוק רב ע"פ כחמשה עשר כת"י, מתוכם כת"י נדירים או"ח ויו"ד גם ע"פ דפו"ר. הרואים אור לראשונה במהדורתנו ובחלקים

ה. פרישה ודרישה - הוגה בדקדוק רב ע"פ כעשרה כת"י, ובחלקים יו"ד ואהע"ז גם ע"פ דפו"ר. יש לציין שבחלק או"ח השתמשנו בכת"י המיוחס למחבר הרואה אור לראשונה במהדורתנו, ועל פיו נוספו כמאה (!!!) סימנים חדשים. מעתה ניתן לומר כי פנים חדשות באו לכאן.

ו. בית חדש ושאר מפרשי הטור אשר נכנסו בהם שיבושים רבים, הן מטעויות אנוש, הן מטעויות המדפיסים אשר היו עמי ארצות, והן מטעמי הצנזורה, הוגהו וסודרו מחדש בהגהה מדוקדקת דבר דבור על אופניו. (חידושי הגהות הוגה בעיקר ע"פ דפו"ר.)

ז. שינויי נוסחאות - נוסח הטור הושווה לעשרות כתבי יד ודפוסים ישנים. אותם נוסחאות שהיו לפני מפרשי הטור האחרים, או המיישבות קושיות שנתקשו מפרשי הטור בדבריו - הובאו בשולי הגיליון, ואילו שאר שינויי הנוסחאות מופיעים בתקליטור המצורף. כמו"כ לוקטו תיקוני גירסאות בטור ומפרשיו מתוך מאות ספרי אחרונים אשר הגיהו את נוסח הטור ומפרשיו בתוך ספרם. תיקוני הנוסחאות הובאו בשולי הגיליון.

ח. הערות וביאורים - לתועלת לומדי הטור, ראינו לנכון להוסיף את חידושי האחרונים אשר דנו וחידשו בדברי הטור ומפרשיו (הנוגעים בדבריהם ישירות והנחוצים ביותר), הערות אלו מופיעות על הדף בתחתית העמוד. ט. ילקוט מפרשים - נדפס בסוף כל כרך. במדור זה הועתקו למעלה מחמישים חיבורים חדשים מכת"י של גדולי ישראל (כגון: מהרש"ל, מהר"ן שפירא, תורת חיים, מהריק"ש, מהר"ל, תפארת שמואל, תוספות יו"ט, חכמת מנוח, ט"ז, רעק"א, יעב"ץ, ועוד רבים כמותם), ומספרים נדירים של גדולי האחרונים שחידשו בדברי הטור ומפרשיו, ככתבם וכלשונם בתוספת עריכה, מראי מקומות, הערות וביאורים. (נעשה ציון בפנים הטור בכל מקום שיש ד"ה בילקוט מפרשים.)

י. סימני פיסוק, ופתיחת ראשי תיבות - נעשו ע"י תלמידי חכמים שעסקו באותו ענין, אשר ירדו לעומק כוונת המחברים. כמו כן נעשתה חלוקת הקטעים הארוכים בב"י ושאר המפרשים להקל על הלומד.

יא. ציורים - רבינו הטור ומפרשיו, הוסיפו מאות ציורים בכתב ידם בחיבורם, ובעת המצאת הדפוס נשמטו כמעט כל הציורים ממקומם. במהדורתנו השבנו את כל הציורים על מקומם ע"י תלמיד חכם מופלג ובעל ידי אמן.

יב. ספר מפתחות לדברי הטור ומפרשיו בש"ס ובראשונים מופיע בכרך בפני עצמו על כל הארבעה טורים (כרך זה כולל מבוא ארוך ומקיף על הטור ומפרשיו, בעיות הנוסח ונפק"מ להלכה, ועוד).

יג. מפתחות הסימנים שכתב הטור, וכן ה'רמזים' וה'מחודשים' שכתב הבית יוסף סודרו מחדש בבירור הנוסח והמיקום המדוייק אליו הם שייכים ע"פ דפו"ר וכת"י, ואף נוספו רמזים חדשים במקומות החסרים.

יד. מראי מקומות - יגענו רבות למצוא מראה מקום לכל מובאה בטור, בב"י ובשאר הנו"כ, ותוקנו השיבושים הרבים הקיימים בדפוסים המצויים.

טו. צנזורה - קטעים רבים ש'נידונו' למחיקה מוחלטת ע"י ה'מתקנים', וקטעים שעברו עריכה מחדש על ידם, פעמים רבות תוך סילוף הדין וההלכה הפסוקה, הוחזרו למקומם ונעשתה השלמה מלאה של כל ההשמטות ע"פ דפו"ר, ובכך השבנו לדברי רבותינו את כבודם הראשון.

ספר לחברים על הספר 'ארבעה טורים המאור הגדול 23 כרכים'

ארבעה טורים המאור הגדול 23 כרכים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר ארבעה טורים המאור הגדול 23 כרכים תמונה שניה- הספר ארבעה טורים המאור הגדול 23 כרכים

ארבעה טורים המאור הגדול 23 כרכים

הוסף למדף מחיר: 1849 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "ארבעה טורים המאור הגדול 23 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום