מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

טור שו"ע צורת הדף 15 כרכים

   הוצאת שולחן מלכים

הסדרה טור וש"ע צורת הדף - עם ההדגשה על שמירת צורת הדף המקורית. גובה 35 ס"מ, כריכה קשה. הוצאת שולחן מלכים- 15 כרכים. בהוצאה מהודרת ומאירת עיניים ללימוד רציף ולא מעייף. תוקנו כ 120,000 שיבושים ושגיאות רבות, והוקפדה מאוד שמירת צורתו המקורית של דף השולחן ערוך כפי שהיה בדורות ראשונים.

מעלות טור ושולחן ערוך צורת הדף

ההגהה המדוקדקת במהדורת טור ושולחן ערוך צורת הדף

התיקונים וההשמטות הוכנסו בגוף הספר טור שולחן ערוך צורת הדף בזהירות רבה כדי לא לפגוע בצורת הדף, כולל השמטות רבות בכל המפרשים. על הוצאת שו"ע צורת הדף", עמלו במשך זמן רב למעלה ממאה אברכים ובחורים כאשר כל הגהה נבחנה שוב ושוב, (הן על הצד הטכני השוואת מילה במילה לשו"ע הישן, והן על מה שמכונה בשפה המקצועית "תיקוני מקור", איסוף תיקונים מעשרות רבנים ומורי הוראה, השוואתם למקורות ולפי"ז הכרעה ברורה מתוך אחריות מה לדחות ומה לקבל), בשו"ע צורת הדף בהוצאת שולחן מלכים כל הטקסט נסרק, כך שנמנעו הרבה טעויות כתיבה.

ההיצמדות לצורת הדף

הנושא עצמו של ההיצמדות ל"צורת הדף" הינו פרקטי בעיקרו, ואף לומד לא יוכל להכחיש זאת, אני מכיר אישית ת"ח מופלגים שמתקשים עד היום להשתמש ברמב"ם פרנקל, עקב הרגלם במשך השנים להשתמש ברמב"ם הישן, וזאת כאשר אין ספק כי רמב"ם פרנקל משובח יותר, עאכו"כ... אך מכל מקום הפרקטיקה פה משמעותית- הן ביכולת ההשוואה לשולחן ערוך הישן, ובוודאי למי שרגיל לצורה הישנה- שולחן ערוך צורת הדף הוא המהדורה המתאימה לו.

ההערות על מרן במהדורת טור ושולחן ערוך צורת הדף

הלומד הבקי בשו"ע מתקשה פעמים רבות לדעת למי שייך הנמצא בכתב רש"י בתוך דברי מרן, האם זו הגהת הרמ"א, או שמא נוספו הדברים במשך הדורות ע"י מדפיסים שונים, במהדורת שולחן ערוך צורת הדף נעשתה עבודה יסודית תוך התייעצות עם גדולי הדור ויושבי על מדין, וע"י השוואת כל מהדורות השו"ע שנדפסו אי פעם, כל הדברים שאינם מן הרמ"א הודפסו באות מיוחדת, וכל דברי הרמ"א הודפסו באותיות רש"י, אין מי שיכול לשער מה גודל המאמץ שהושקע בנקודה זו בלבד, אך את התוצאה ידעו להעריך רק הלומדים. 

ספר לחברים על הספר 'טור שו"ע צורת הדף 15 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "טור שו"ע צורת הדף 15 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום