מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

טור ושולחן ערוך החדש "שירת דבורה - הבהיר" כרכים בודדים

   הוצאת שירת דבורה הבהיר

כרכים בודדים מתוך טור ושולחן ערוך החדש "שירת דבורה - הבהיר" - גובה 33 ס"מ (גובה הישן 35 ס"מ). סה"כ 38 כרכים בסט (בישן היו 26 כרכים). שילוב של שני הספרים הפופולאריים שולחן ערוך הבהיר וטור שירת דבורה, על כל מעלותיהם, בספר אחד על מנת ללמוד את ההלכה לאורך כל המפרשים. מתאים במיוחד ללומדים לרבנות. הספר כולל את הדרכי משה הארוך. משלוח עם שליח עד הבית - 33 ש"ח.

המהדורה החדשה של טור ושולחן ערוך שירת-דבורה הבהיר

טושו"ע החדש מבית המכונים המובילים שירת דבורה ולשם - בעריכה מחודשת כמיטב המסורת של המכונים. אחרי הרבה שנים של עבודה הוגה ונערך מחדש על ידי צוות תלמידי חכמים רבנים ואנשי מעשה, אשר עמלו וטרחו ביגיעה רבה, לברר מקחם של רבינו הטור וה'בית יוסף' בשלחן ערוך, והמפה הפרוסה עליו ה"ה רבינו הרמ"א ונושאי כליהם, בניפוי אחר ניפוי ובירור אחר בירור ב"ה שאפשר כבר לברך על המוגמר. 

** לחץ על הכפתור להוספת הכרך הרצוי למדף שלך

טור שולחן ערוך אורח חיים

או"ח כרך א' סימנים א'-מ"ה או"ח כרך ב' סימנים מ"ו-קכ"ז או"ח כרך ג' סימנים קכ"ח-קע"ח או"ח כרך ד' סימנים קע"ט-רמ"א או"ח כרך ה' סימנים רמ"ב-ש"ה או"ח כרך ו' סימנים ש"ו-שד"מ או"ח כרך ז' סימנים שמ"ה-תכ"ח או"ח כרך ח' סימנים תכ"ט-תצ"ד או"ח כרך ט' סימנים תצ"ה-תקמ"ח או"ח כרך י' סימנים תקמ"ט-תרכ"ד או"ח כרך י"א סימנים תרכ"ה-תרצ"ז

 

טור שולחן ערוך יורה דעה

יו"ד כרך א' סימנים א'-כ"ח יו"ד כרך ב' סימנים כ"ט-ס' יו"ד כרך ג' סימנים ס"א-פ"ה יו"ד כרך ד' סימנים פ"ז-קי"א יו"ד כרך ה' סימנים קי"ב-קל"ח יו"ד כרך ו' סימנים קל"ט-קפ"ב יו"ד כרך ז' סימנים קפ"ג-ר' יו"ד כרך ח' סימנים ר"א-רל"ט יו"ד כרך ט' סימנים ר"מ-רצ"ב יו"ד כרך י' סימנים רצ"ג-של"ג יו"ד כרך י"א סימנים של"ד-ת"ג

 

טור שולחן ערוך חושן משפט

חו"מ כרך א' סימנים א'-כ"ז חו"מ כרך ב' סימנים כ"ח-נ"ז חו"מ כרך ג' סימנים נ"ח-ע"ד חו"מ כרך ד' סימנים ע"ה-צ"ו חו"מ כרך ה' סימנים צ"ז-קל"ט חו"מ כרך ו' סימנים ק"מ-קע"ה חו"מ כרך ז' סימנים קע"ו-ר"ד חו"מ כרך ח' סימנים ר"ה-ר"מ חו"מ כרך ט' סימנים רמ"א-רע"ה חו"מ כרך י' סימנים רע"ו-שמ"ז חו"מ כרך י"א סימנים שמ"ח-תכ"ח

 

טור שולחן ערוך אבן העזר

אב"עז כרך א' סימנים א'-כ"ה אב"עז כרך ב' סימנים כ"ו-ס"ה אב"עז כרך ג' סימנים ס"ו-קי"ח אב"עז כרך ד' סימנים קי"ט-קנ"ד אב"עז כרך ה' סימנים קנ"ה-קע"ח

 

ספר לחברים על הספר 'טור ושולחן ערוך החדש "שירת דבורה - הבהיר" כרכים בודדים'

לקוחות שרכשו את הספר "טור ושולחן ערוך החדש "שירת דבורה - הבהיר" כרכים בודדים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום