מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

בן איש חי הלכות

הספר בן איש חי הלכות הוא ספר דרשות לפי פרשיות השבוע, ובו ביאור על פרשת השבוע והלכות שחובר על ידי הרב יוסף חיים מבגדאד, לפי סדר דרשותיו של הרב לקהילתו בשבתות.

 

אודות הספר בן איש חי הלכות

הספר בן איש חי הלכות התקבל כספר הלכה קובע בחלק מקהילות המזרח התיכון ובעיקר על יהדות בבל. פסקי הרב מחמירים בדרך כלל, שכן הם משלבים בתוכם חומרות המבוססות על הקבלה והאר"י.  הספר בן איש חי הלכות מכיל שני חלקים: הלכות ודרשות.

 

מבנה הספר בן איש חי הלכות

הרב סידר את ההלכות בספר בחלוקה לפי דרשותיו של הרב במשך שנתיים, כך שיש את רוב פרשיות השבוע פעמיים. ישנן פרשות שיש רק שנה אחת .

דרכו של הרב בספר בן איש חי הלכות היא לפתוח בדרשה (לעתים על פי הקבלה ולעתים על פי הפשט) ולקשר את מה שנאמר בדרשה להלכות אותם הוא רוצה לדרוש. דרך הפסיקה של הרב בספר היא על-פי מרן השולחן ערוך כמנהג הספרדים, אך הוא נוטה לשלב את פסקי האר"י ודברים על פי הקבלה ופוסק לפעמים אף נגד מרן השולחן ערוך. הרב נוטה להחמיר בהלכות כדי לצאת ידי חובת הדעות המובאות בפוסקים ובאחרונים. בימינו המשיך את דרך פסיקה זו, הרב מרדכי אליהו.

 

ספרים שנכתבו בעקבות הספר בן איש חי הלכות

ישנם מספר ספרים שנכתבו על ספר בן איש חי הלכות, ביניהם הספר הליכות עולם לרב עובדיה יוסף שעיקרו השגות על הספר תוך משא ומתן הלכתי והבאת המקורות. כמו כן ספר אמרי חיים עוסק בהערות ומשא ומתן הלכתי בדברי הספר בן איש חי.

ספר לחברים על הספר 'בן איש חי הלכות'

לקוחות שרכשו את הספר "בן איש חי הלכות", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
שות הריח הטוב

שות הריח הטוב

הוסף למדף מחיר: 49 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום