מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חפץ חיים - שמירת הלשון - קטן

הספר חפץ חיים - שמירת הלשוןברמזו לדברי המקרא: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" (משלי כא, כג), שעניינו דברי מוסר ודרושים בתחום זה.

קטן, כריכה רכה.

אודות החפץ חיים מחבר שמירת הלשון

רבי ישראל מאיר היה מחשובי הרבנים לפני השואה, וכונה כך על שם ספרו "החפץ חיים" על הלכות שמירת הלשון. החפץ חיים סבר שאחת הסיבות העיקריות לאריכות הגלות הוא הזלזול וחוסר הידיעה בעניני שמירת הלשון. חוסר ספר הלכה מרכזי בנושא, הוא אחד הסיבות העיקריות לרפיון בנושא.

 "נתמוטט העניין מכל וכל, כי ממילא הורגל האיש לדבר כפי שיזדמן שיצא מפיו, ולא להתבונן בו מתחילה פן דבר זה נכנס בכלל איסור רכילות ולשון הרע" (הקדמה לספר החפץ חיים).

על כן חיבר בראשונה בעילום שם ורק לאחר שנים הרבה בשמו - את ספר ההלכה "חפץ חיים", בבקשו לרמוז למקרא: "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבֵר מרמה" (תהלים לד, יג-יד). בספר מרוכזים ההלכות ב-2 חלקים. חלק ראשון הלכות לשון הרע, וחלק שני הלכות רכילות. כעבור שנים אחדות כתב את ספרו "שמירת הלשון", ברמזו לדברי המקרא: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" (משלי כא, כג), שעניינו דברי מוסר ודרושים בתחום זה. מאז נכרך שמו של החפץ חיים במאבק בלשון הרע. הוא האמין באמונה שלמה כי מצוות לא ניתנו אלא אם אפשר לקיימן. לכן, עם כל הקושי העצום הנובע מטבע אנוש, ביקש ללמד שניתן לנצח את הנטייה הטבעית של האדם לדבר לשון הרע, או לפחות לצמצם אותה.

ספר לחברים על הספר 'חפץ חיים - שמירת הלשון - קטן'

לקוחות שרכשו את הספר "חפץ חיים - שמירת הלשון - קטן", התעניינו גם בספרים הבאים:

חפץ חיים - דרשו

חפץ חיים - דרשו

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום