מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

כל כתבי החפץ חיים - 4 כרכים

   הוצאת יפה נוף

סט כל כתבי החפץ חיים 4 כרכים!

כרך א': חפץ חיים, שמירת הלשון, חובת השמירה, כבוד שמים, זכור למרים, שפת תמים, אהבת ישראל.

כרך ב': אהבת חסד, שם עולם, חומת דת, נדחי ישראל, תפארת אדם, דבר בעתו, תורת אור, ציפת לישועה.

כרך ג': ליקוטי אמרים, טהרת ישראל, גדר עולם, מכתבי חפץ חיים, שיחות חפץ חיים.

כרך ד': מכתבים ומאמרים, ספר המצוות הקצר, מחנה ישראל.

אודות מחבר ספרי החפץ חיים - רבי ישראל מאיר הכהן

רבי ישראל מאיר הכהן (כגן) מראדין (1839 - 1933) מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה. מחבר הספרים משנה ברורה וחפץ חיים. מכונה החפץ חיים על שם ספרו.

החפץ חיים נולד בעיירה ז'עטיל במחוז הורדנה (היום בבלארוס), ואת ימי נעוריו בילה בלימוד תורה בוילנה, שם נודע כעילוי. החפץ חיים הושפע מרבי נחומקה מהורדנא (שלמד בישיבת וולוז'ין), התגורר בעיירה ראדין הסמוכה לוילנה, שם הקים ישיבה הידועה בשם "ישיבת ראדין" ועמד בראשה. בשנת 1873 הוציא את ספרו הראשון, "חפץ חיים", העוסק בהלכות איסור לשון הרע. ב-1884 הוציא לאור את חלקו הראשון של ספרו המשנה ברורה. התעקש שלא לקבל שכר על רבנותו ואת פרנסתו מצא בחנות מכולת שהייתה בבעלותו ובמכירת ספריו בעילום שם. עמד בקשר עם שאר רבני אירופה בתקופתו, ובין השאר השתתף בייסוד אגודת ישראל ותמך בהקמת רשת בתי הספר לבנות בית יעקב.

מפעלו הציבורי הראשון היה בתחום שמירת הלשון, לשם כך חיבר את ספריו החפץ חיים ושמירת הלשון. נודע כמי שיישם בעצמו הלכות אלו ונזהר מאוד מכל לשון הרע. הדגיש באופן כללי את חשיבות המצוות שבין אדם לחברו, ולשם כך כתב את ספרו "אהבת חסד" וספרים נוספים.

ספרו החשוב והנפוץ ביותר הוא המשנה ברורה, שהוציא בשישה כרכים בין השנים תרמ"ד-תרס"ז. זהו חיבור הלכתי על סדר אורח חיים של השולחן ערוך, שמסכם את חידושי ההלכה בספרים שהתחברו אחרי השולחן ערוך, ובמידת הצורך מכריע במחלוקות ביניהם, על פי סוגיות התלמוד וכתבי הראשונים. 

בימינו השתנו שני דברים, טען החפץ חיים. ראשית, המשפחה היהודית הייתה בתהליך של פירוק: היו משפחות שהתרחקו מהדת, אחרות הופרדו בשל גלי ההגירה ממזרח אירופה. שנית טען החפץ חיים, בנות למדו לימודים כלליים וצריך לאזן אותם בחינוך יהודי כדי שלא ינטשו לגמרי את היהדות. באווירה חדשה זו, חלה חובה דתית להעניק לבנות חינוך יהודי. מכאן ש"אם הדבר לא ייעשה", כתב החפץ חיים, "הן עלולות לסור לגמרי מדרך ה' ולעבור על אושיות הדת". הפסק שלו התקבל, ובמזרח אירופה הוקמה רשת בתי ספר לבנות בשם "בית יעקב", מיסודה של שרה שנירר.

החפץ חיים נודע גם בציפייתו לגאולה, ובמסגרת זו הוא עודד כהנים ואחרים ללמוד את הלכות עבודת הקרבנות וסדר קדשים. לשם כך חיבר את הספר "ליקוטי הלכות" ואף ייסד כולל מיוחד בישיבתו שעסק בכך.

 

 

ספר לחברים על הספר 'כל כתבי החפץ חיים - 4 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "כל כתבי החפץ חיים - 4 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

חפץ חיים - דרשו

חפץ חיים - דרשו

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום