מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

בשר בחלב לאבות ובנים

   הוצאת המאיר בהלכה

הספר בשר בחלב לאבות ובנים ושאר דיני איסור והיתר הנהוגים במטבח היהודי מכיל קיצור הלכות איסור והיתר הכוללים בתוכם דיני בשר בחלב, הגעלת וטבילת כלים, בישול עכו"ם, פת עכו"ם, יין נסך, דברים היוצאים מן החי, ועוד, והכל בלווי מאות תמונות צבעוניות הממחישות את פרטי ההלכה.

שיטת הפסיקה עליה מבוסס בשר בחלב לאבות ובנים

עפ"י פסקי מרן השלחן ערוך, הרמ"א והחונים עליו הכוללים פסקי הלכה בענינים אקטואלים, המבוססים עפ"י מרן ר' עובדיה יוסף זצ"ל ופסקי ה "ילקוט יוסף" לר' יצחק יוסף שליט"א. ספר מפורט להפליא מנוסח ומובן באופן שווה לכל נפש.

הספר בשר בחלב מצטרף לסדרה לאבות ובנים הכוללת את הספרים- מצוות התלויות בארץברכות הנהנין, מלאכת שבת ומועדי ישראל.

ספר לחברים על הספר 'בשר בחלב לאבות ובנים'

לקוחות שרכשו את הספר "בשר בחלב לאבות ובנים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום