מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שו"ת קול אליהו - שבת

הספר שו"ת קול אליהו - הלכות שבת פסקי הלכה ותשובות לרב מרדכי אליהו זצ"ל - כ- 500 שאלות ותשובות בהלכות שבת בשפה פשוטה וקלה כדרכו של הרב אליהו זצוק"ל,המסודרות לפי סדר הנושאים. 

תוכן הספר שו"ת קול אליהו - שבת

השאלות בספר שו"ת קול אליהו לוקטו מעל גלי האתר משאלות בהלכות שבת שנשאל הרב ברשת מורשת של 'קול ישראל' ובקול האמת. השאלות והתשובות הובאו לעיונו של הרב זצ"ל ולאחר בדיקה וחקירה קבע איחו שאלות להכניס ואלו להוריד. יש שאלות שתשובתם היתה יפה לאותה שעה ויש דברים שהם הנהגה והלכה לדורות.

בחלקו התחתון שלהעמוד מובאים הערות הכוללות מראי מקום למקור הדברים והפניה לשאר ספרי הרב זצ"ל. התשובות כתובות בשפה ברורה וקצרה  ומסודרות בפרקים שונים לפי הנושאים של הלכוות שבת כגון: ערב שבת, שהיה והטמנה, תפילות שבת, מללאכות שבת, מוקצה, ביטחון, טיפול בתינוק ובילד בשבת ועוד. 

ספר לחברים על הספר 'שו"ת קול אליהו - שבת'

לקוחות שרכשו את הספר "שו"ת קול אליהו - שבת", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום