מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

מנחת שלמה שביעית

   הוצאת פריעאדמן

מנחת שלמה- חידושים וביאורים בענייני שביעית מפי ר' שלמה זלמן אוירבך. 

הרב שלמה זלמן אוירבך (נהגרש"ז אוירבךכ"ג בתמוז ה'תר"ע) היה ראש ישיבת קול תורה, מחשובי פוסקי ההלכה במאה העשריםלאחר נישואיו למד בישיבת עץ חיים ומשנת תרצ"ה למד אחר הצהרים גם בכולל של הרב צבי פסח פרנק, "מדרש בני ציון", שהתמקד בסדר זרעים ובהלכות מצוות התלויות בארץ. את חידושיו פרסם בביטאון המוסד כרם ציון ובספרים מעדני ארץ על שביעית ותרומות.

הספר חידושי מנחת שלמה שביעית שיוצא כעת מקבץ את כתביו של הגרש"ז בנושא הלכות שביעית.

ספר לחברים על הספר 'מנחת שלמה שביעית'

לקוחות שרכשו את הספר "מנחת שלמה שביעית", התעניינו גם בספרים הבאים:

הליכות השביעית

הליכות השביעית

הוסף למדף מחיר: 59 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום