מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

סט שולחן שלמה ג חלקים

   הוצאת הפצת אור התורה

שולחן שלמה ערכי רפואה

ר' שלמה זלמן אויערבאך

שולחן ערוך ערכי רפאה הינו אסופת בירורי הלכות ופסקי דינים מתורתו של גאון הדור ותפארתו מרן ר' שלמה זלמן אוירבך זצוק"ל, מלוקטים מכתבי ידו ומפי כתבו בספרים שונים, ומאשר הוגה על ידו לדפוס.

ספר לחברים על הספר 'סט שולחן שלמה ג חלקים'

לקוחות שרכשו את הספר "סט שולחן שלמה ג חלקים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום