מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

קיצור דרכי טהרה

הספר קיצור דרכי טהרה  -

על הלכות טהרת המשפחה לכל עדות ישראל.

נאסף, נערך ונקבץ ע"י הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

יוצא לאור ע"י מוסדות דור ודור, ירושלים.

 

 

אודות הספר דרכי טהרה

בספר דרכי טהרה מובאות ההלכות בנושא החשוב של טהרת המשפחה וכן הלכות נידה וענייני צניעות. הספר מתאים לכל העדות. הספר בנוי כפסקי הלכה עם שאלות ותשובות.

ההלכות בספר מוגשות בצורה פשוטה,מתומצתת ומסבירת פנים. בנוסף, הספר דרכי טהרה כתוב באותיות מאירות עיניים ועם ניקוד. השפה בה כתובות ההלכות היא שפה קלה ובהירה המקלה על הבנת ההלכות בנושא חשוב זה.

תוכן הספר דרכי טהרה

ידוע שהלכות אלו סבוכות וקשות ולכן לעיתים טועים בהן וחלילה לא מקיימים אותן בשלמות או מחמירים בהן יתר על המידה, לכן בא ספר זה בשפתו הפשוטה ובגישתו המיוחדת של הרב אליהו זצ"ל ומבהר לנו אותן בצורה שתסייע לשמור על הלכות אלו בצורה הטובה ביותר.

הפסיקה בספר דרכי טהרה באופן עקרוני היא לפי השולחן ערוך והרמ"א, ומתאימה גם לאשכנזים וגם לספרדים. בנוסף דרכי טהרה מכיל תוספות וחידושים בענייני רפואה וכדומה.

לספר מצורפת אגרת לבת ישראל וכן ילקוט אוצר תחינות לבת ישראל.

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"

ספר לחברים על הספר 'קיצור דרכי טהרה'

לקוחות שרכשו את הספר "קיצור דרכי טהרה", התעניינו גם בספרים הבאים:

אורות הטהרה

אורות הטהרה

הוסף למדף מחיר: 75 ₪
בינת טהרה

בינת טהרה

הוסף למדף מחיר: 69 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום