מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שולחן שלמה - הלכות נדה וטבילה

הספר שולחן שלמה - הלכות נדה וטבילה, הרב שלמה זלמן אוירבך זצוק"ל, 391 עמ', כריכה קשה. הלכות העוסקות בנושאי נידה וטבילה מאת הפוסק, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך יחד עם קונטרס הייחוד.

אודות הספר שולחן שלמה - הלכות נידה

אסופת פסקי דינים מתורתו של שר התורה מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל, מלוקטים מכתביו בספרים ומתשובות כת"י ומקורות נאמנים.
סביביו 'רוחב השולחן' - מה שהרחיב מרן זלה"ה בנותן טעם ברר היטב ולעיתים באנו בתוספת בינה בשיפולי אדרת.
'נוכח השולחן'  - ציונים לדעת פוסקין ומהם בעלי תריסין וביאורים בתמצית מגדולי ההוראה בנידונים המובאים בתוספת הארה.

ביירכתיים מדור העיונים  - עיונים ובירורים משובצים לפי סדר השו"ע ונו"כ.

אודות מחבר הספר שולחן שלמה - הלכות נידה

הרב שלמה זלמן אוירבך מכונה הגרש"ז אויערבך היה ראש ישיבת קול תורהמחשובי פוסקי ההלכה במאה העשרים. מלבד גאונותו בתורה ופסקי ההלכה שלו בכל תחום ועניין, פורסם לאחר מותו הספר 'התורה המשמחת' בה יוחד פרק שלם לענוותנותו שלא ידעה גבולות. לספר זה יצא חלק שני הנקרא התורה המשמחת. למרות שהיה מקובל כגדול הדור וכראש וראשון לפוסקים סלד מתוארי הגאונות שהצמידו לו. כשראה באחד העיתונים שכתבו עליו 'פוסק הדור' היה מתקשר אל מערכת העיתון 'להזהיר' שלא יעשו זאת שוב.  למרות שהתנגד הגרש"ז לתואר 'פוסק הדור' מתוך  הענווה שבו, נראה כי אין תואר יותר מתאים ממנו לאור המגוון ההלכתי של השאלות ושל הפונים שפנו אליו. היה עונה תדיר על שאלות הלכתיות בתחומי הרפואה, המדע והטכנולוגיה, תוך למידת הנושא והתאמתו לכלים ההלכתיים אותם רכש.

הספר שולחן שלמה - נידה מצטרף לספריו השונים של ר' שלמה זלמן אוירבך ובניהם: הליכות שלמה, שלחן שלמה - שבת, מנחת שלמה ועוד..

ספר לחברים על הספר 'שולחן שלמה - הלכות נדה וטבילה'

שולחן שלמה - הלכות נדה וטבילה
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר שולחן שלמה - הלכות נדה וטבילה

שולחן שלמה - הלכות נדה וטבילה

הוסף למדף מחיר: 49 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "שולחן שלמה - הלכות נדה וטבילה", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
The Complete Ways of Purity

The Complete Ways of Purity

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום