מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

The Complete Ways of Purity

הספר דרכי טהרה - The Complete Ways of Purity מהדורה חדשה באנגלית בנושא טהרת המשפחה והלכות נידה. מאת הרב אליהו זצ"ל. אודות הספר דרכי טהרה

בספר דרכי טהרה מובאות ההלכות בנושא החשוב של טהרת המשפחה וכן הלכות נידה וענייני צניעות. הספר מתאים לכל העדות. הספר בנוי כפסקי הלכה עם שאלות ותשובות.

ההלכות בספר מוגשות בצורה פשוטה,מתומצתת ומסבירת פנים. בנוסף, הספר דרכי טהרה כתוב באותיות מאירות עיניים ועם ניקוד. השפה בה כתובות ההלכות היא שפה קלה ובהירה המקלה על הבנת ההלכות בנושא חשוב זה.

תוכן הספר דרכי טהרה / The Complete Ways of Purity

ידוע שהלכות אלו סבוכות וקשות ולכן לעיתים טועים בהן וחלילה לא מקיימים אותן בשלמות או מחמירים בהן יתר על המידה, לכן בא ספר זה בשפתו הפשוטה ובגישתו המיוחדת של הרב אליהו זצ"ל ומבהר לנו אותן בצורה שתסייע לשמור על הלכות אלו בצורה הטובה ביותר.

הפסיקה בספר דרכי טהרה באופן עקרוני היא לפי השולחן ערוך והרמ"א, ומתאימה גם לאשכנזים וגם לספרדים. בנוסף דרכי טהרה מכיל תוספות וחידושים בענייני רפואה וכדומה.

ספר לחברים על הספר 'The Complete Ways of Purity'

לקוחות שרכשו את הספר "The Complete Ways of Purity", התעניינו גם בספרים הבאים:

דרכי טהרה השלם

דרכי טהרה השלם

הוסף למדף מחיר: 45 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום