מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

משנה ברורה דרשו כרכים בודדים

   הוצאת הוצאת דרשו

משנה ברורה דרשו 6 כר'- מהדורת דרשו מבוארת ע"י גדולי אחרוני זמנינו לספר ההלכה המקיף של החפץ חיים.

מהדורת דרשו של המשנה ברורה

במהדורת דרשו במקומות רבים בהם הביא המשנה ברורה פסקי הלכה, בהכרעת הדין ללא הטעם והסבר, הובאו הסברות וטעמי ההלכות כפי שהם במקורות הדין כדי להעשיר ולהטעים את דבריו. כמו כן, בספרי גדולי הפוסקים שלאחר חתימת ספר המשנה ברורה, נדונו ונתבארו באריכות דברי המשנה ברורה וכן התחדשו דינים והלכות אשר הוכרעו על פי דבריו ומכח הכרעתו.

כיון שבדורות האחרונים התחדשו והשתנו דברים רבים בתחומים רבים, דנו גדולי הפוסקים בדברים רבים שעליהם פסק המשנה ברורה בהתאם למה שהיה מצוי ורגיל בזמנו, ובזמננו שהשתנו הדברים והתחדשו מציאויות אחרות הצריכו שיקול והכרעה אחרים. לקוטי תשובות אלה הובאו גם הם במהדורה זו.

פסקי החזון איש: במשנה ברורה דרשו הובאו כל פסקי מרן החזון איש מספריו וספרי תלמידיו, אשר נסובו על נדון דברי המשנה ברורה.

**לחצו להוספת הכרך הרצוי למדף:

משנה ברורה דרשו כרך א סימנים א-קכז משנה ברורה דרשו כרך ב סימנים קכח-רמא משנה ברורה דרשו כרך ג סימנים רמב-שדמ משנה ברורה דרשו כרך ד סימנים שמה-תכח משנה ברורה דרשו כרך ה סימנים תכט-תקכט משנה ברורה דרשו כרך ו סימנים תקל-תרצו

  ניתן גם לרכוש את כל הסט משנה ברורה דרשו ב-319 ש"ח.

ספר לחברים על הספר 'משנה ברורה דרשו כרכים בודדים'

משנה ברורה דרשו כרכים בודדים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר משנה ברורה דרשו כרכים בודדים תמונה שניה- הספר משנה ברורה דרשו כרכים בודדים

משנה ברורה דרשו כרכים בודדים

הוסף למדף מחיר: 65 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "משנה ברורה דרשו כרכים בודדים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום