מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

משנה ברורה דרשו

   הוצאת הוצאת דרשו

משנה ברורה דרשו 6 כרכים- מהדורת דרשו מבוארת ע"י גדולי אחרוני זמנינו למשנה ברורה- ספר ההלכה המקיף של החפץ חיים.

מהדורת דרשו של המשנה ברורה

במקומות רבים בכל חלקי המשנה ברורה, הוסיף והשלים, הרחיב והטעים ה"חפץ חיים" בדברים אשר שייכים למקומות אחרים ואשר בחיבורם ובאיסופם למקום אחד דבריו מתחוורים ומתבארים יותר.

במהדורת דרשו במקומות רבים בהם הביא המשנה ברורה פסקי הלכה, בהכרעת הדין ללא הטעם והסבר, הובאו הסברות וטעמי ההלכות כפי שהם במקורות הדין כדי להעשיר ולהטעים את דבריו. כמו כן, בספרי גדולי הפוסקים שלאחר חתימת ספר המשנה ברורה, נדונו ונתבארו באריכות דברי המשנה ברורה וכן התחדשו דינים והלכות אשר הוכרעו על פי דבריו ומכח הכרעתו.

כיון שבדורות האחרונים התחדשו והשתנו דברים רבים בתחומים רבים, דנו גדולי הפוסקים בדברים רבים שעליהם פסק המשנה ברורה בהתאם למה שהיה מצוי ורגיל בזמנו, ובזמננו שהשתנו הדברים והתחדשו מציאויות אחרות הצריכו שיקול והכרעה אחרים. לקוטי תשובות אלה הובאו גם הם במהדורה זו.

פסקי החזון איש: במשנה ברורה דרשו הובאו כל פסקי מרן החזון איש מספריו וספרי תלמידיו, אשר נסובו על נדון דברי המשנה ברורה.

ניתן לרכוש גם כרכים בודדים של משנה ברורה דרשו.

ספר לחברים על הספר 'משנה ברורה דרשו'

לקוחות שרכשו את הספר "משנה ברורה דרשו", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום