מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

יד לרמב"ם

בספר יד לרמב"ם מאת הרב אלחנן סמט, כלולים מאמרים בנושאי הלכה שונים הקשורים לשיטת פסיקתו הייחודית של הרמב"ם בחיבורו הגדול משנה תורה המכונה היד החזקה.

אודות תוכן הספר יד לרמב"ם

בבואנו כיום לבאר את פסיקותיו של הרמב"ם ביד החזקה, עלינו לתת את לבנו לכל מה שכתבו נושאי כליו הראשונים והאחרונים בכל הדורות, ובד בבד עלינו גם להשתמש בכלים הפרשניים החדשים שנוספו בדורות האחרונים. בספר זה מיושמת גישה פרשנית זו הכורכת מסורת וחידוש: הבאת דבריהם של גדולי פרשניו של הרמב"ם בכל הדורות לצד שימוש בכלים שנתחדשו בדורנו.

בחלקו העיקרי של הספר נבחנת דרכו של הרמב"ם בכמה מקרים, להוציא שני פסקים שונים ממקור תלמודי אחד – פסק אחד לפי פרשנותו של המקור בסוגיית התלמוד ופסק אחר על פי פשוטו. הספר יד לרמב"ם ראה אור לראשונה בהוצאת "מעליות" שעל יד ישיבת ברכת משה, ורוב המאמרים הכלולים בו נכתבו בהשראת השיעורים שנתן המחבר שם. כעת מופיע הספר במהדורה חדשה.

מחבר ספר יד לרמב"ם

אלחנן סמט שימש ר"מ בישיבת ברכת משה במעלה אדומים, וכיום הוא מכהן כמרצה בכיר במכללת הרצוג שעל יד ישיבת הר עציון. לצד עיסוקו בהוראה הוא עוסק גם בכתיבה. ספריו האחרים המופיעים עתה גם הם במהדורות חדשות ב"ידיעות ספרים", הם: עיונים בפרשות השבוע (סדרה ראשונה וסדרה שנייה), ויד לרמב"ם – עיונים בפסקי הרמב"ם ביד החזקה.

 

ספר לחברים על הספר 'יד לרמב"ם'

לקוחות שרכשו את הספר "יד לרמב"ם", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום