מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

הלכה ברורה - כרכים בודדים

   הוצאת יחוה דעת

הספר הלכה ברורה מאת הרב דוד יוסף - כרכים בודדים. ספרי הלכה ברורה נכתבו על בסיס שיעור שנותן הרב דוד יוסף כל יום שבת, מבוססים על פסקי הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, וערוכים בדומה למשנה ברורה.

 

כרכי הלכה ברורה שיצאו עד כה

הלכה ברורה א' סימנים א-כד הלכה ברורה ב' סימנים כח-לג הלכה ברורה ג' סימנים לד-נ הלכה ברורה ד' סימנים נא-עג הלכה ברורה ה' סימנים עד-קו הלכה ברורה ו' סימנים קז-קל הלכה ברורה ז' סימנים קלא-קנד הלכה ברורה ח' סימנים קנה-קסח הלכה ברורה ט' סימנים קסט-קצא הלכה ברורה י' סימנים קצב-ריב הלכה ברורה יא' סימנים ריג-רלא הלכה ברורה יב' סימנים רלב-רלט הלכה ברורה יג' סימנים רמ- (הלכה ברורה קיצור שו"ע ב(2 הלכה ברורה קיצור שו"ע א' (1)

 

אודות הספר הלכה ברורה - הרב דוד יוסף

הלכה ברורה הוא ספר שחיבר הרב דוד יוסף, ומבוסס על פסקיו של אביו, הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. תכניו של הספר נערכו על ידי המחבר יחד עם צוות אברכים שבראשו הוא עומד. הספר מיועד לספרדים ואשכנזים כאחד. על כל סעיף בשולחן ערוך מובאות ההלכות הקשורות לסעיף ובנוסף לכך מובאים טעמי ההלכה ומקורות ההלכה.

עד כה יצאו 13 כרכים המבארים את הלכות השכמת הבוקר ותפילת שחרית וכל הקשור בתפילה (תפילין, ק"ש וכו'). הכרכים הראשונים (עד הכרך השביעי) הגיעו בסימני השולחן ערוך לסימן קכ"ז ודברו על ענייני תפילה, כרך ח' הוא הכרך הראשון שמתעסק בהלכות ברכות. בשנת תשע"ב יצא לאור הכרך הי"ג שהתחיל לעסוק בהלכות שבת.

בשנת תשע"ד יצאו שני כרכים חדשים העוסקים בדיני "אמירה לנוכרי בשבת", וכן בדין "הנאה ממלאכת נכרי בשבת" (בשולחן ערוך סימנים: רנ"ב, רע"ו, ש"ז, שכ"ה ועוד). הכרכים הוקדשו לעילוי נשמת אבי המחבר, ונמכרים בנפרד מ-סט הלכה ברורה.

הספר כולל שלושה חלקים, בדומה לספר משנה ברורה:

  • הלכה ברורה - ההלכות הקשורות לאותו סעיף לפי השולחן ערוך.
  • בירור הלכה - ובו בירורי הלכה ומשא ומתן הלכה והערות והארות בעניינים הצריכים עיון ובירור.
  • שער הציון - ובו ציוני מקורות בהלכה מדברי רבותינו חכמי התלמוד ועד רבותינו הפוסקים ראשונים ואחרונים.

ובנוסף הספר מכיל נספח בשם "שו"ת אוצרות יוסף" ובו שאלות ותשובות בהלכה בעניינים אקטואליים.

 

ספר לחברים על הספר 'הלכה ברורה - כרכים בודדים'

הלכה ברורה - כרכים בודדים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר הלכה ברורה - כרכים בודדים תמונה שניה- הספר הלכה ברורה - כרכים בודדים

הלכה ברורה - כרכים בודדים

הוסף למדף מחיר: 40 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "הלכה ברורה - כרכים בודדים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום