ספר החינוך

מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר החינוך הוא ספר המתאר את כל תרי"ג (613) המצוות שמופיעות בתורה לפי ספירתו של המחבר. הספר ממשיך מסורת רחבה של מוני מצוות, ביניהם הספרים ספר המצוות לרמב"ם, ספר מצוות גדול וספר מצוות קטן. שלא כקודמיו, מתאר בעל ספר החינוך גם את טעם המצווה (השורש שלה), דיניה, העונש המוטל על מי שלא מקיים אותה ופרטים נוספים. ישנן שיטות אחדות לברירת ציוויי התורה שמוגדרים כ"מצוות", וספר החינוך בחר כמקור עיקרי את מניין המצוות של הרמב"ם, ובחלק מהמצוות שהרמב"ן משיג עליהן ומציע לא לספור אותן או למנותן באופן אחר, משלב המחבר את דעת הרמב"ן ואת נימוקיו. על פי הקדמתו, הספר נכתב במטרה לחנך את בניו של המחבר לדעת את כל תרי"ג המצוות בצורה מסודרת. על הספר נכתב פירוש המבאר ודן במקורותיו הנקרא "מנחת חינוך".

ריכזנו עבורכם את כל מהדורות והוצאות ספר החינוך:

ספר החינוך

ספר החינוך

הוסף למדף מחיר: 29 ₪
ספר החינוך

ספר החינוך

הוסף למדף מחיר: 85 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום