מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חשבונות של מצוה

   הוצאת מכון ירושלים

הספר חשבונות של מצוה לרבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים - חיבורו החשוב ביותר של הגאון האדר"ת זצ"ל - חקירות חידושים והערות על ספר החינוך, יו"ל מכת"י המחבר בתוספת ציונים ומקורות, הערות והארות. 542 עמודים בכריכה קשה בהוצאת מכון ירושלים.

 

אודות מחבר ספר חשבונות של מצוה

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, היה רבן של הערים פוניבז' ומיר שבליטא ובסוף ימיו הרב של ירושלים. חותנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. 

האדר"ת, נולד עם אחיו התאום, הרב צבי יהודה רבינוביץ' תאומים, בפיקלין שבליטא. בהיותו בן תשע עברה המשפחה לעיר שילעל, שם כיהן אביו ברבנות. בגיל שלוש עשרה עד חמש עשרה עמל עם אחיו-תאומו על החיבור "שבת אחים" על כללי הש"ס. בגיל 16 עברה המשפחה לעירראגולה שבמרכז ליטא, שם כתב האדר"ת חידושים על הרמב"ם, המוזכרים בחידושיו שבכתב-יד על הירושלמי. הוא למד בקלויז בפוניבז', והעיד על עצמו: "חזרתי על כל הש"ס במרוצה וזכרוני קלט בעה"י את הכל". בחודש אדר חזר אל בית אביו, אשר בינתיים עבר לשמש כרב העיר ווילקומיר.

לאחר שתלמידו של הרב ישראל סלנטר, הרב הלל מליקובסקי, עזב את רבנות פוניבז' בתום חמש שנות כהונה, התמנה האדר"ת בגיל עשרים ותשע כרבה של העיר פוניבז'. בתקופת כהונתו שם הרבה לדאוג לצורכי הנזקקים ונסע בעצמו כדי לאסוף תרומות עבורם. כאשר הוזמן לכהן ברבנות העיר ורשה, ויתר על ההצעה מאחר שהיה צריך לפרוע את חובותיו לאנשים שלווה מהם כדי לפרנס את עניי העיר. משכורתו הרבנית הייתה מצומצמת ומשפחתו חיה בתנאים קשים.

 

לאחר 18 שנות רבנות בפוניבז', נעתר האדר"ת בל"ג בעומר ה'תרנ"ג לתושבי מיר לקבל את רבנות עיירתם. בשנת תרמ"ד התחתנה בתו, אלטה בת-שבע, עם הרב אברהם יצחק הכהן קוק. היא נפטרה כעבור כמה שנים והרב קוק נשא תחתיה את רייזא רבקה, בת אחיו של האדר"ת, הרב צבי יהודה רבינוביץ' תאומים.

לאחר ששימש שבע שנים כרב במיר נקרא על ידי הרב שמואל סלנט, שהיה כבר מבוגר מאוד וראייתו נחלשה, לשמש כעוזרו ברבנות ירושלים, על מנת שימלא את מקומו לאחר פטירתו. האדר"ת עלה לארץבשנת תרס"א, אולם נפטר כעבור ארבע שנים, עוד בחייו של הרב סלנט, בג' באדר א' תרס"ה.

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים כתב למעלה מ-120 ספרים. רק שניים מהם הודפסו בחייו. בשנים האחרונות מודפסים ספריו. חשבונות של מצווה - יצא על ידי הרב שמואל ברוך גנוט, בהוצאת מכון ירושלים.

ספר לחברים על הספר 'חשבונות של מצוה'

לקוחות שרכשו את הספר "חשבונות של מצוה", התעניינו גם בספרים הבאים:

ספר החינוך

ספר החינוך

הוסף למדף מחיר: 85 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום